Hyppää pääsisältöön

Akkumateriaalin tuotanto, Finnish Battery Chemicals Oy, Kotka ja Hamina

Akkujen ja akuissa käytettävien materiaalien kysynnän odotetaan lähivuosina kasvavan merkittävästi<br>
EU on määritellyt akut yhdeksi strategiseksi arvoketjuksi, jossa Eurooppa haluaa vahvistaa asemiaan. Nykyisin vain kolme prosenttia akkukennoista valmistetaan EU-maissa. Hankkeen tavoitteena on rakentaa prekursori- ja katodiaktiivimateriaalia valmistavat tuotantolaitokset Suomeen.<br>
Hankkeen tila
Tila: Päättynyt / perusteltu päätelmä annettu
Alueet: Hamina, Kotka, Kymenlaakso
Aihealue: Muu energian ja aineiden siirto sekä varastointi, Muu energiantuotanto

Hankkeesta vastaava

YVA-menettelyn hankkeesta vastaavana toimii Suomen Malmijalostus Oy:n sataprosenttisesti omistama projektiyhtiö Finnish Battery Chemicals Oy. Emoyhtiö Suomen Malmijalostus Oy on valtion kokonaan omistama erityistehtäväyhtiö, joka tähtää kotimaisten mineraalien arvon vastuulliseen maksimointiin. Sen strategian kärkenä on kotimaisen akkuarvoketjun kehittäminen, minkä lisäksi se toimii kaivosyhtiöiden aktiivisena omistajana sekä kaivos- ja akkualan teknologisena kehittäjänä.

Hankkeen kuvaus

Akkujen ja akuissa käytettävien materiaalien kysynnän odotetaan lähivuosina kasvavan merkittävästi sekä Euroopassa että muualla maailmassa. EU on määritellyt akut yhdeksi strategiseksi arvoketjuksi, jossa se haluaa vahvistaa asemaansa. Myös Suomi on tammikuussa 2021 julkaissut kansallisen akkustrategian, jonka mukaan se tähtää vastuullisen akkutuotannon ja kestävän sähköistymisen kärkimaaksi. Tällä hetkellä ylivoimaisesti suurin osa sähköautojen akuista valmistetaan Aasiassa.

Vuoden 2020 loppuun tultaessa Eurooppaan oli suunniteltu jo yli 500 gigawattitunnin vuotuista akkukennotuotantoa, mikä luo vahvan pohjan kehittää eurooppalaista akkutuotannon toimitusketjua. Tämän hankkeen tavoitteena on perustaa Suomeen kaksi tehdasta, jotka valmistavat litiumioniakkujen kennotuotannossa tarvittavia prekursori- ja katodiaktiivimateriaaleja.

Finnish Battery Chemicals Oy käynnisti YVA-menettelyn akkumateriaalien tuotannosta maaliskuussa 2020 jättämällä YVA-ohjelman Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle. Tässä vaiheessa ohjelmassa esiteltiin tehtaiden potentiaalisina sijoituspaikkakuntina Kokkola, Vaasa, Kotka ja Hamina. ELY-keskus antoi YVA-ohjelmasta lausuntonsa toukokuussa 2020.

Lokakuussa 2020 hankkeesta vastaava on jakanut YVA-ohjelman kahtia ja jättänyt Kaakkois-Suomen ELY-keskukselle päivitetyn, ns. Kymenlaakson YVA-ohjelman, jossa aiemmin esitettyjen tehtaiden sijoituspaikkakuntina tarkastellaan Kotkaa ja Haminaa. Hanketta koskeva YVA-selostus on saapunut viranomaiselle helmikuussa 2021 ja tavoitteena on saada YVA-menettely päätökseen kevään 2021 aikana.

Sekä prekursoritehdas eli pCAM-tehdas että katodiaktiivimateriaalitehdas eli CAM-tehdas edellyttävät ympäristö- ja kemikaalilupia, joiden valmistelu on YVA-menettelyä seuraava vaihe.

Arvioitavat vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan kahta toteutusvaihtoehtoa (VE1 ja VE2) sekä vertailuna vaihtoehtoa, jossa hanke jätetään toteuttamatta (VE0). Lisäksi toteutusvaihtoehdoissa tarkastellaan sekä pCAM- että CAM-tehtaiden tuotannon kolmea eri kapasiteettitasoa, jotka ovat 20 000 t/a (tonnia vuodessa), 60 000 t/a ja 120 000 t/a.

Vaihtoehdossa VE1 tarkastellaan pCAM- ja CAM-tehtaiden sijoittumista Kotkan Keltakallioon.

Vaihtoehdossa VE2 tarkastellaan pCAM-tehtaan sijoittumista Haminan Hillonkylään ja CAM-tehtaan sijoittumista Kotkan Keltakallioon.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelma saapui  3.3.2020

Arviointiohjelma (saapunut 3.3.2020 pdf 12 284 kt)

DIGI YVA (sähköinen esitys arviointiohjelmasta)

Arviointiohjelman päivitys saapui 20.10.2020 (pdf 10 041 kt)

Tiivistelma arviointiohjelmasta (pdf 17 kt)

 

Ympäristövaikutuset arviointiselostus saapui 10.2.2021

Ympäristövaikutusten arviointiselostus , Akkumateriaalin tuotanto, Finnish Battery Chemicals Oy:n (pdf 24 Mt).

Akkumateriaalituotannon YVA-selostuksen digitaalinen versio avautuu tästä linkistä.

Kuulutus Finnish Battery Chemicals Oy:n akkumateriaalituotantohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen vireilläolosta Kotkassa ja Haminassa. (pdf 35 kt). 17.2.-16.4.2021.

Finnish Battery Chemicals Oy:n akkumateriaalituotantohankkeen ympäristövaikutusten arviointiselostuksen kuulemisen yleisötilaisuus pidettiin 9.3.2021.

Perusteltu päätelmä

 

Hankkeen yhteystiedot
Hankkeesta vastaava: Finnish Battery Chemicals Oy, Vesa Koivisto p. 050 453 6322 ja Piritta Salonen p. 040 527 0313
Konsultti: Ramboll Finland Oy p. 020 755 611, Antti Lepola ja Johanna Korkiakoski
Yhteysviranomainen: Kaakkois-Suomen ELY-keskus, Antti Puhalainen, ylitarkastaja p. 0295 029272
Diaarinumero: KASELY/339/2020

Julkaisija