Hyppää pääsisältöön

Luvan tarkistaminen uusien päätelmien vuoksi

Kun komissio on julkaissut päätöksen direktiivilaitoksen pääasiallista toimintaa koskevista päätelmistä, laitoksen ympäristölupa on tarkistettava. Tarkistamisessa on otettava huomioon kaikki uudet ja ajan tasalle saatetut päätelmät.

Toiminnanharjoittajan on toimitettava selvitys luvan tarkistamisen tarpeesta perusteluineen valvontaviranomaiselle. Selvitys on toimitettava kuuden kuukauden kuluessa siitä, kun komissio on julkaissut päätöksen päätelmistä. Valvontaviranomainen voi antaa selvityksen tekemiselle pyynnöstä lisäaikaa.

Valvontaviranomainen arvioi selvityksen perusteella, onko toiminnan ympäristölupaa tarkistettava. Jos lupaa on tarpeen tarkistaa, valvontaviranomaisen on määrättävä toiminnanharjoittaja jättämään tarkistamista koskeva hakemus lupaviranomaiselle. Hakemus on jätettävä viimeistään valvontaviranomaisen määräämänä päivänä, joka voi olla aikaisintaan kuuden kuukauden kuluttua määräyksen antamisesta.

Julkaisija

Suomen ympäristökeskus (Syke)

Luvan tarkistaminen (BAT) - Pohjois-Pohjanmaa

Teollisuuden päästödirektiivin määrittelemät toiminnanharjoittajat ovat antaneet Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskukselle selvityksen käyttämästään parhaasta käyttökelpoisesta tekniikasta (BAT).

Katso myös:

Julkaisija

Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus