Taajamien rajaus

Taajamat ovat osa yhdyskuntarakenteen aluejakoja. Suomen ympäristökeskuksen tuottama taajamarajaus on laajasti käytössä oleva taajamarajaus, jota myös Tilastokeskus käyttää tilastoinnissaan. Tilastollisen taajamarajauksen lähtökohtana on yhdyskuntarakenteen seuranta. Aineiston resoluutio on 250 m x 250 m ruutu, eikä se yleistystasonsa vuoksi ole riittävän tarkka rakennus- ja tonttitason tulkintoihin. Taajamarajausta ei voi sellaisenaan käyttää normina esimerkiksi ympäristöön liittyvissä lupa-asioissa, mutta se voi toimia yhtenä tausta-aineistona päätöksenteossa.

Taajamalla tarkoitetaan vähintään 200 asukkaan taajaan rakennettua aluetta. Rajaus perustuu 250 m x 250 m ruudukkoon, jossa huomioidaan asukasluvun lisäksi rakennusten lukumäärä, kerrosala ja keskittyneisyys. Rajaus on sekä ajallisesti että alueellisesti vertailukelpoinen. Rajaus on hieman tiukempi kuin yleinen pohjoismainen taajamarajaus (vähintään 200 asukasta ja rakennusten välinen etäisyys alle 200m). 100 % vettä sisältävät ruudut eivät kuulu taajamiin.

 

Keskeisimmät kriteerit taaja-asutuksen rajauksessa ovat olleet:

  • rakennusten lukumäärä,
  • kerrosala,
  • väestömäärä ja
  • näiden suhde toisiinsa ja lähiympäristöön etäisyydellä mitattuna.

Tällä menettelyllä on haluttu varmistaa muutamien taaja-asutuksen erityispiirteiden huomioiminen mahdollisimman hyvin:

  • Yksittäisten taajaman reunoilla sijaitsevien, kerrosalaltaan isojen ja toiminannaltaan taajamaan liittyvien rakennusten huomioiminen osaksi taajamaa, vaikka suora etäisyys tilastollisen taajaman ei olisikaan riittävä (mm. isot teollisuuslaitokset, varastot tms.).
  • Haja-asutukseen verrattavan harvan nauhamaisen asutuksen erottaminen pois taaja-asutuksesta.
  • Taaja-asutuksen sisälle kuroutuneiden alueiden erottaminen erikseen taaja-asutuksesta (mm. taajaman sisäiset isot rakentamattomat tai harvasti rakennetut alueet, pelto- ja metsäalueet sekä vesialueet).

Taajamien rajauskriteerit on kuvattu tarkemmin SYKEn metatietopalvelussa.

Lisätietoja

Alueidenkäytön tietojärjestelmien neuvonta Suomen ympäristökeskuksessa, alu_tuki(a)syke.fi

Julkaistu 30.8.2013 klo 12.48, päivitetty 4.2.2021 klo 8.49