Ponteman tuulivoimahanke, Utajärvi

Hankkeen kuvaus

Tuulipuisto Pontema Oy suunnittelee tuulivoimapuistohanketta Utajärven kunnan koillisosiin Pontemajärven ympäristöön. Hankealueelta Utajärven keskustaan on matkaa noin 20 km.

Hankealueelle suunnitellaan noin 50 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho tulisi olemaan noin 8-10 MW. Voimaloiden roottorin halkaisija tulisi olemaan noin 200 metriä ja tornin maksimikorkeus 300 metriä. Hankealueen pinta-ala on noin 7840 ha.

Tarkasteltavat vaihtoehdot

Vaihtoehto 0: Hanketta ei toteuteta

Vaihtoehto 1: Toteutetaan 51 voimalan hanke

Vaihtoehto 2: Toteutetaan 45 voimalan hanke

Lähin olemassa oleva 400 kV sähköasema on Pyhänselkä Muhoksella. Mikäli Pyhänselän aseman kapasiteetti ei riitä puiston tarpeisiin, puiston liittyminen verkkoon suunnitellaan uuden sähköaseman kautta. Voimajohtohankkeesta tullaan laatimaan erillinen YVA-menettely.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma

Yleisötilaisuus

Hankkeesta sekä osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta järjestetään avoin yleisötilaisuus koronatilanteen vuoksi verkkolähetyksenä 29.6.2021 klo 18.00.

 • Yleisötilaisuuden avaus
  • Anne Sormunen, Utajärven kunta
 • Ympäristövaikutusten arviointi
  • Heli Kinnunen, Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus
 • Hanketoimijan puheenvuoro
  • Martin Sjöwall, Tuulipuisto Pontema Oy
  • Jukka Rönnlund, Tuulipuisto Pontema Oy
 • Kaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä YVA-suunnitelman esittely
  • Iikka Ranta ja Mika Manninen, Sweco Infra & Rail Oy
 • Kysymykset ja vastaukset

Mukana Utajärven kunnan edustajana myös arkkitehti/kaavoittaja Timo Leikas. Swecon edustajat toimivat tilaisuuden puheenjohtajana ja Teams-keskustelun moderaattorina.

Ennen tapahtumaa:

 • tarkista että internetyhteys toimii
 • käytä Google Chrome -selainta, jos sinulla ei ole Teams-sovellusta
 • tarkista tarvittaessa tietokoneen ääni- ja videoasetukset
 • tapahtuman alkupuolisko koostuu hankkeen esittelystä. Tämän osion ajan yleisön mikit ja videot pidetään mykistettyinä
 • tapahtuman loppuosa on varattu kysymyksille. Pyydä puheenvuoroa käyttämällä ”Nosta käsi”-painiketta. Kun saat puheenvuoron, voit avata mikkisi. Muun ajan pidäthän mikkisi suljettuna
 • kysymyksiä voi lähettää koko tapahtuman ajan myös kirjallisesti viestikenttään kirjoittamalla.

Mielipiteen esittäminen

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää suunnitelmasta kirjallisen mielipiteensä 23.8.2021 mennessä joko sähköisesti kirjaamo@utajarvi.fi, postitse (PL 18, 91601 Utajärvi) tai toimittamalla kirjallisen vastineen henkilökohtaisesti kunnalle (Vanhatie 46, 91600 Utajärvi). Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus antaa yhteysviranomaisena lausuntonsa yleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta 23.9.2021 mennessä. Lausunto laitetaan nähtäville tälle verkkosivulle sekä Utajärven kunnan verkkosivulle (www.utajarvi.fi).  Lausuntoon tulee sisältymään tiivistelmä saapuneista lausunnoista ja kannanotoista.

Julkaistu 29.12.2020 klo 9.12, päivitetty 24.9.2021 klo 8.18