Sinivuori

Koodi
Kunta
Pinta-ala
Aluetyyppi

FI0329001
Orivesi
97 ha
SCI

Sinivuori

Alueen kuvaus

Sinivuori on merkittävä alue vanhojen metsien suojelun kannalta. Lähes koko alue on lehtoa tai lehtomaista kangasta. Puusto on keskimäärin 105-125 -vuotiasta, ja alueeseen sisältyy pieni vuorijalavametsikkö. Vuorijalava on uhanalainen ja siksi Suomessa rauhoitettu puu. Alue on kasvistoltaan ja linnustoltaan poikkeuksellisen rikas (itäisiä, lehto- ja vanhan metsän lajeja).

Suojelutilanne (%)

Yksityinen luonnonsuojelualue
Luonnonpuisto
Ei suojeltu
1
64
35

Suojelutilanteen tarkennus ja toteutuskeinot

Alueeseen kuuluu nykyinen Sinivuoren luonnonpuisto (62 ha). Vuorijalavametsikkö on rauhoitettu 22.3.1955. Loppu alueesta on valtion omistamaa maata, joka on tarkoitus liittää Sinivuoren luonnonpuistoon.

Luontodirektiivin luontotyypit (%)

*Luonnontilaiset tai niiden kalt. kuusivaltaiset vanhat metsät 
*Luonnontilaiset tai niiden kalt. vanhat havu-lehtipuusekametsät 
*Luonnontilaiset tai niiden kalt. vanhat lehtipuuvaltaiset metsät
Boreaaliset lehdot       
29
12
9
23

Luontodirektiivin liitteen II lajit 

 • liito-orava Pteromys volans
 • hajuheinä Cinna latifolia (ehd.)

Lintudirektiivin liitteen I linnut

 • harmaapäätikka Picus canus
 • metso Tetrao urogallus
 • palokärki Dryocopus martius
 • pikkusieppo Ficedula parva
 • pohjantikka Picoides tridactylus
 • pyy Bonasa bonasia
 • uhanalainen laji
 • varpuspöllö Glaucidium passerinum

Muuta lajistoa

 • harmaasieppo Muscicapa striata
 • hippiäinen Regulus regulus
 • hömötiainen Parus montanus
 • idänuunilintu Phylloscopus trochiloides
 • kanahaukka Accipiter gentilis
 • kirjosieppo Ficedula hypoleuca
 • käpytikka Dendrocopus major
 • lehtokerttu Sylvia borin
 • metsäkirvinen Anthus trivialis
 • mustapääkerttu Sylvia atricapilla
 • peukaloinen Troglodytes troglodytes
 • pikkukäpylintu Loxia curvirostra
 • pikkutikka ST Dendrocopus minor
 • punarinta Erithacus rubecula
 • puukiipijä Certhia familiaris
 • rautiainen Prunella modularis
 • sinitiainen Parus caeruleus
 • talitiainen Parus major
 • tiltaltti Phylloscopus collybita
 • töyhtötiainen Parus cristatus
 • vihervarpunen Carduelis spinus
 • jänönsalaatti Mycelis muralis
 • metsänemä ST Epipogium aphyllum
 • tuoksumatara Galium odoratum
 • vuorijalava ST Ulmus glabra

Julkaistu 8.8.2013 klo 8.51, päivitetty 16.8.2013 klo 12.09

Julkaisija: