Tuottajavastuu jätehuollossa

Ajankohtaista

Valtakunnallinen jätehuollon uutiskirje

Uutiskirje kertoo tuottajavastuuseen ja muuhun jätehuoltoon liittyvistä ajankohtaisista asioista, uudistuksista ja tapahtumista sekä lainsäädännöstä. Tilaa uutiskirje!

Mitä tuottajavastuu tarkoittaa?

Tuotteiden valmistajilla ja maahantuojilla on jätelain mukaan velvollisuus järjestää tuotteiden jätehuolto kustannuksellaan kun tuotteet poistetaan käytöstä. Tuottajavastuun hoitamatta jättämisestä voi seurata laiminlyöntimaksu.

Lista tuottajarekisteriin hyväksytyistä yrityksistä (1.11.2019)

Millaiset yritykset ovat tuottajia?

  • sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajat ja maahantuojat sekä myyjät, jotka myyvät laitteita omalla tuotemerkillä
  • akkujen ja paristojen valmistajat ja maahantuojat (ml. ajoneuvojen ja sähkölaitteiden sisällä akkuja ja paristoja maahantuovat)
  • henkilöautojen, pakettiautojen tai muiden niihin rinnastettavien ajoneuvojen valmistajat ja maahantuojat sekä toimijat, jotka toimittavat maahan ajoneuvoja kotimaisen käyttäjän nimissä
  • renkaiden maahantuojat, valmistajat ja pinnoittajat sekä renkailla varustettujen ajoneuvojen ja laitteiden maahantuojat
  • paperituotteen maahantuojat sekä paperituotteen valmistukseen käytettävän paperin valmistajat ja maahantuojat
  • pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat, joiden liikevaihto on vähintään miljoona euroa.

Pirkanmaan ELY-keskuksen linjaus tuottajan määritelmästä (23.5.2017)

Miten tuottajavastuun voi hoitaa?

  1. Liittymällä tuottajayhteisön jäseneksi. Tällöin tuottajavastuu siirtyy tuottajayhteisölle, joka hoitaa tuottajan puolesta laissa säädetyt tuottajavastuuvelvollisuudet. Tarkemmat tiedot tuottajayhteisöistä ja niihin liittymisestä löytyvät alakohtaisilta sivuilta, joihin on linkit vasemmalla palstalla.
  2. Tekemällä Pirkanmaan ELY-keskukselle tuottajarekisterihakemuksen ja järjestämällä tuottajavastuun alaisten tuotteiden keräyksen, kierrätyksen ja muun jätehuollon omalla kustannuksella. Lue lisää: Hakemukset tuottajarekisteriin
  3. Perustamalla tuottajayhteisön yhdessä muiden tuottajien kanssa. Lue lisää: Tuottajayhteisön perustaminen

Mikäli yritys on tuottajavastuussa useasta tuottajavastuualasta (esim. sähkö- ja elektroniikkalaitteista ja pakkauksista), tuottajavastuu on hoidettava erikseen jokaiselta alalta.

Mikäli tuottaja ei hoida tuottajavastuutaan, Pirkanmaan ELY-keskus voi määrätä laiminlyöntimaksun. Maksun suuruus on yksi prosentti edellisen vuoden liikevaihdosta, kuintenkin vähintään 500 euroa ja enintään 500 000 euroa. Ennen maksun määräämistä tuottajalle lähetetään kirjallinen kohotus hoitaa tuottajavastuunsa.

Valtakunnallisena viranomaisena toimii Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus on tuottajavastuun toteutumista valvova viranomainen koko Suomessa lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Pirkanmaan ELY-keskus ei hoida ympäristölupa-asioita, vaan niitä hoitavat kyseisten alueiden kunnat ja aluehallintovirastot.

Pirkanmaan ELY-keskus hyväksyy myös juomapakkausten palautusjärjestelmät valtakunnallisesti lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Lisätietoja vasemman reunan linkistä "Juomapakkausten palautusjärjestelmät".

Julkaistu 7.8.2015 klo 11.03, päivitetty 1.11.2019 klo 12.19
Julkaisija: