Synteettisen metaanin valmistus, Mustasaari

Hankkeen kuvaus

Laitoskokonaisuus on suunniteltu rakennettavaksi Stormossenin jätekeskuksen läheisyyteen, Westenergy Oy:n olemassa olevan jätteenpolttolaitoksen kiinteistölle. Hankealue sijaitsee Vaasan kaupungin rajan läheisyydessä Mustasaaren kunnassa, valtatie 8 eteläpuolella. Pinta-alaltaan hankealue on noin 21,5 hehtaaria.

Synteettisen metaanin valmistuksessa otetaan jätteenpolttolaitoksen savukaasuvirrasta talteen hiilidioksidia. Talteen otettu hiilidioksidi yhdistetään päästöttömällä tuulivoimasähköllä tuotettuun vetyyn, jolloin muodostuu synteettistä kaasumaista metaania. Kaasumainen metaani nesteytetään synteettisen metaanin lopputuotteeksi, käytettäväksi raskaan liikenteen sekä meriliikenteen polttoaineena.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto VE0: Hanketta ei toteuteta.
  • Vaihtoehto VE1: Synteettisen metaanin valmistaminen (noin 15 000 t/a).

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Arviointiselostuksen ja kuulutuksen paperiversiot ovat 31.1.-31.3.2023 luettavissa:

  • Mustasaaren virastotalo, Keskustie 4, 65610 Mustasaari
  • Vaasan kaupungin kansalaisinfo, Kirjastonkatu 13, 65100 Vaasa

Yleisötilaisuus

Arviointiselostusta koskeva kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään 7.2.2023 klo 17-19 Westenergy Oy:n tiloissa osoitteessa Energiatie 5, 66530 Koivulahti. Ajo-ohje: Lintuvuoren tien päässä mutka vasemmalle mistä ajetaan laitosalueelle, Westnergy Oy:n laitoksen parkkialue tien oikealla puolella. Kahvitarjoilu klo 16.30 alkaen. Yleisötilaisuuteen voi osallistua myös sähköisesti.

Osallistumislinkki yleisötilaisuuteen:

Click here to join the meeting

Mielipiteen esittäminen

Arviointiselostuksesta voi esittää kirjallisia mielipiteitä ja lausuntoja toimittamalla ne 31.3.2023 mennessä osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi tai Etelä-Pohjanmaan ELY-keskus, PL 262, 65101 Vaasa. Mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään viittaamaan diaarinumeroon EPOELY/1390/2022.

Hankkeessa yhteysviranomaisena toimivan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksen perusteltu päätelmä annetaan 29.5.2023 mennessä. Perusteltu päätelmä sekä arviointiselostuksesta annetut mielipiteet ja lausunnot julkaistaan tällä verkkosivuilla.


 

Julkaistu 30.5.2022 klo 14.08, päivitetty 31.1.2023 klo 10.48