Circulation Oy:n bioterminaali sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausasema, Nurmijärvi

Hankkeen kuvaus

Circulation Oy suunnittelee bioterminaalin sekä hyötymateriaalien käsittely- ja siirtokuormausaseman rakentamista ja käyttöönottoa Nurmijärven Klaukkalan kylään. Suunnittelualue on rakentamaton ja kiinteistön pinta-ala on yhtensä noin 18 ha. Hankkeen tavoitteena on rakentaa ja perustaa alueelle bioterminaali biopolttoaineiden (mm. puujäte, risut, kannot, metsätalouden jätteet ja hevosen kuivikelanta) käsittely- ja siirtokuormausasema sekä hyötymateriaalien (mm. betoni-, tiili-, asfaltti-, rakennus- ja purkutoiminnan jätteet sekä teollisuuden ja kaupan pakkausjätteet) käsittely-, välivarastointi- ja siirtokuormausasema. Hankkeen kolmeen vaihtoehtoon sisältyy myös kallion louhinta ja murskaus.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan seuraavia hankkeen vaihtoehtoja:

 • Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta lainkaan.
   
 • Hankevaihtoehto 1 (VE1), maksimivaihtoehto:
  Rakentaminen: Kalliota louhitaan 500 000 k-m3 5 ha:n alueella, betoni- ja tiilijätettä hyödynnetään kenttärakenteissa 630 000 m3.
  Toiminta: Suunniteltu toiminta-alueen koko 16,9 ha. Biopolttoaineiden valmistuksen käsittelymäärä 270 000 m3/a, hyötyjätemateriaalien siirtokuormaus 50 000 t/a.
   
 • Hankevaihtoehto 2 (VE2):
  Rakentaminen: Kalliota ei louhita, betoni- ja tiilijätettä hyödynnetään kenttärakenteissa 570 000 m3.
  Toiminta: Suunniteltu toiminta-alueen koko 11,8 ha. Biopolttoaineiden valmistuksen käsittelymäärä 190 000 m3/a, hyötymateriaalien siirtokuormaus 50 000 t/a.
   
 • Hankevaihtoehto 3 (VE3):
  Rakentaminen: Kalliota ei louhita, betoni- ja tiilijätettä hyödynnetään kenttärakenteissa 570 000 m3 suunniteltu toiminta-alueen koko 11,8 ha. Toiminta: Biopolttoaineiden valmistuksen käsittelymäärä 270 000 m3/a, hyötyjätemateriaalien siirtokuormaus 50 000 t/a.
   
 • Hankevaihtoehto 4 (VE4):
  Rakentaminen: Kalliota louhitaan 100 000 k-m3 1,4 ha alueella, betoni- ja tiilijätettä hyödynnetään kenttärakenteissa 585 000 m3, suunniteltu toiminta-alueen koko 13,2 ha. Toiminta: Biopolttoaineiden valmistuksen käsittelymäärä 190 000 m3/a, hyötyjätemateriaalien siirtokuormaus 50 000 t/a.
   
 • Hankevaihtoehto 5 (VE5):
  Rakentaminen: Kalliota louhitaan 100 000 k-m3 1,4 ha alueella, betoni- ja tiilijätettä hyödynnetään kenttärakenteissa 585 000 m3, suunniteltu toiminta-alueen koko 11,1 ha. Toiminta: Biopolttoaineiden valmistuksen käsittelymäärä 190 000 m3/a, hyötyjätemateriaalien siirtokuormaus 50 000 t/a.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

        Mielipiteet arviointiselostuksesta:

 

 

 

Julkaistu 2.12.2019 klo 16.04, päivitetty 17.8.2022 klo 15.25

Julkaisija: