Valtatie 3 parantaminen välillä Lempäälä - Pirkkala

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa suunnitellaan valtatie 3:n uusi yhteys ja/tai nykyisen moottoritien parantaminen välillä Lempäälä–Pirkkala sekä Tampereen kaupunkiseudun 2-kehä (mt 309) välillä Tampere - Pirkkalan lentoasema–Sääksjärven eritasoliittymä. Valtatie 3 ja 2-kehän uudet suunniteltavat osuudet sijoit-tuvat Lempäälän ja Pirkkalan kuntien alueelle.

Arviointiohjelma on yleisön nähtävillä 11.9.–18.10.2019 Lempäälän kunnan palvelupisteessä, Tampereentie 8, Pirkkalan kunnan asiointipiste, Koulutie 1 ja Tampereen palvelupiste Frenckell, Frenckellinaukio 2 B. Lisäksi painettu arviointiohjelma on luettavissa Lempäälässä Sääksjärven kirjasto Pitkäahteentie, Pirkkalassa pääkirjasto, Suupantori 2 sekä Tampereella pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 sekä Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38, Tampere sekä Internet-sivuilla www.ymparisto.fi/VT3LempaalaTamperePirkkalaYVA

Hankkeeseen voi tutustua myös osoitteessa https://arcg.is/1qDLvX.   

Hankkeen vaihtoehdot

Vaihtoehto 0+. Nykyiselle nelikaistaisiselle moottoritielle tehdään pieniä parantamistoimenpiteitä.

Vaihtoehto 1. Toteutetaan nelikaistainen uusi valtatielinjaus välillä Lempäälän Puskiaisten eritasoliittymä–Pirkkalan eritasoliittymä. Nykyiselle valtatielle rakennetaan kolmannet kaistat Lempäälän Kuljun ja Puskiaisten välille ja sekoittumiskaistat Lakalaivan ja Pirkkalan eritasoliittymien välille.

Vaihtoehto 2. Parannetaan nykyistä valtatie 3 välillä Kuljun eritasoliittymä - Tampere - Pirkkalan eritasoliittymä. Kuljun ja Särkijärven eritasoliittymien välille rakennetaan kolmannet kaistat.

Vaihtoehdoissa 1 ja 2 on mukana Tampereen kaupunkiseudun 2-kehätien (mt 309) linjaus Vaihtoehto A sijaitsee Pulkajärven Natura-alueen eteläpuolella ja vaihtoehto B pohjoispuolella.

Vaihtoehto 0. Valtatie 3 säilyy nykyisellään

Arviointiohjelma

 

 

Julkaistu 2.9.2019 klo 14.24, päivitetty 19.11.2019 klo 15.48

Julkaisija: