Parkanon Tuuli Oy:n Takakangas‐Pihlajaharjun tuulivoimahanke, Parkano

Hankkeen kuvaus

Parkanon Tuuli Oy suunnittelee tuulivoimahanketta Takakangas‐Pihlajaharjun alueelle, joka sijaitsee noin 15 kilometriä Parkanon keskustan luoteispuolella. Hankealueen koko on 2269 hehtaaria. Hankealueelle on suunnitteilla 12‐14 tuulivoimalaa, joiden yksikköteho on 8‐10 MW. Voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.

Hankkeen vaihtoehdot

Arvioitavat vaihtoehdot:

Vaihtoehto 0: Tuulivoimaloita ei toteuteta.

Vaihtoehto 1: Alueelle toteutetaan 14 tuulivoimalaa. Kokonaisteho enintään 140 MW

Vaihtoehto 2: Alueelle toteutetaan 12 tuulivoimalaa. Kokonaisteho enintään 120 MW

Alustavassa sähkönsiirtosuunnitelmassa sähkö siirretään noin 11 kilometriä pitkällä 110kV ilmajohdolla hankealueelta kaakkoon Linnanjärven eteläpuolelle Fingridin verkkoon.

Arviontiohjelma

Arviointiohjelman paperiversio on luettavissa 21.1 -21.2.2022 vaikutusalueen kuntien kunnanvirastoissa/kaupungintaloilla:

  • Parkano, Parkanontie 37
  • Kihniö, Kihniöntie 46
  • Karvia, Kylä-Karviantie 17
  • Kurikka, Laurintie 21

Arviointiohjelmaraportti on lisäksi luettavissa kuulutusaikana kuntien pääkirjastoissa.

Yleisötilaisuus

Koronavirusepidemian vuoksi arviointiohjelmaa ja hanketta käsittelevä kaikille avoin yleisötilaisuus järjestetään 3.2.2022 klo 18-20 verkkotilaisuutena Teamsin välityksellä. Yleisötilaisuudesta laaditaan muistio, joka tallennetaan myöhemmin tälle sivulle.

Yleisötilaisuuteen voi osallistua tämän linkin kautta:

https://bit.ly/3fCPRXs

Lisätietoja Teams-kokouksesta: Johtava konsultti Timo Huhtinen, Sitowise, p. 040 542 5291, etunimi.sukunimi@sitowise.com.

 

Mielipiteen esittäminen

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää kirjallisen mielipiteensä 21.2.2022 mennessä sähköisesti osoitteeseen kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai osoitteella Pirkanmaan ELY-keskus, PL 297, 33101 TAMPERE. Mielipiteissä pyydetään viittaamaan diaarinumeroon PIRELY/20035/2021. 

Kysely asukkaille auki - vastausaika jatkettu 4.3.2022 asti 

Hankkeesta vastaava Parkanon Tuuli Oy selvittää asukaskyselyllä paikallisten asukkaiden näkemyksiä suunniteltavasta hankkeesta. Kysely on ympäristövaikutusten arviointimenettelyyn (YVA) liittyvä selvitys. Asukaskyselyn vastauksia hyödynnetään hankkeen vaikutusten arvioinnissa.

Linkki kyselyyn: https://q.surveypal.com/takakangas

 

Julkaistu 18.1.2022 klo 14.23, päivitetty 21.3.2022 klo 14.45

Julkaisija: