Kaupunki-maaseutu-luokitus

Kuntarajoihin perustuva kaupunki-maaseutu -luokitus on muodostunut ongelmalliseksi kuntien koon kasvaessa. Saman kunnan alueella voi olla sekä kaupunkimaisia että maaseutumaisia alueita. Kuntarajoista riippumattomien paikkatietoaineistojen käyttö mahdollistaa alueiden tarkemman tunnistamisen ja luokittelun.

Suomen ympäristökeskuksen yhdessä Oulun Yliopiston Maantieteen laitoksen kanssa kehittämä paikkatietopohjainen alueluokitus julkaistiin ensimmäisen kerran vuonna 2013. Tämä alueluokitus edusti vuoden 2010 tilannetta ja kehitystyötä ohjasi laaja asiantuntijaryhmä. Nyt paikkatietopohjainen kaupunki-maaseutu-luokitus on päivitetty vastaamaan vuoden 2018 tilannetta. Luokituksen kehitys- ja päivitystyö on tehty työ- ja elinkeinoministeriön (TEM) ja maa- ja metsätalousministeriön (MMM) tilauksesta.

 

 

Luokituksen tavoitteet

Työn tavoitteena on ollut kehittää menetelmä ja muodostaa kriteerit, joiden perusteella voidaan korvata kuntarajoihin perustuva kaupunki-maaseutu alueluokitus ja maaseudun kolmijako. Alueluokituksen tavoitteena on politiikkariippumaton rajaus, jossa eri alueluokat erottuvat selkeinä kokonaisuuksina koko maata kuvaavan kartan mittakaavassa.

Alueluokituksen avulla pystytään erottamaan kaupunkialueet maaseutualueista sekä laskemaan tilastoja eri alueluokille ja niiden yhdistelmille. Alueluokituksen soveltamisessa on keskeistä sen käyttö yhdessä  muiden aineistojen ja aluetypologioiden kanssa. Kun esimerkiksi tarkastellaan seututasoa ja sitä pienempiä aluekokonaisuuksia, taajama - haja-asutus luokituksella saadaan typologian käyttöön selvästi enemmän sisältöä. Alueluokituksesta voidaan laskea tilastotietoa erilaisiin hallinnollisiin alueluokkiin ja taajamia voidaan luokitella niiden alueluokan perusteella.

Aineistot vapaasti katseltavissa ja ladattavissa

Paikkatietoaineistona kaupunki-maaseutu -luokitus on vapaasti ladattavana SYKEn Avoin tieto -palvelussa. Aineisto on myös katseltavissa yhdessä monien muiden aineistojen kanssa Liiteri-tietopalvelussa ja ympäristökarttapalvelu Karpalossa (SYKEn Avoin tieto -> Karttapalvelut -> Karpalo).

Liiterissä aineisto löytyy karttatasona Yhdyskuntarakenne –teemasta. Lisäksi Liiterin sopimuskäyttäjät voivat laskea tilastoja kaupunki-maaseutu-luokitukseen palvelun Tilastot osiossa. Lisätietoa Liiterin käytöstä löytyy palvelun verkkosivuilta.

Karpalossa aineiston saa käyttöön seuraavasti:

1. Valitse Karpalossa "Aineistot"-välilehti.

2. Klikkaa "Lisää aineisto" -kuvaketta ja kirjoita avautuvan "Valitse lisättävät aineistot" -ikkunan "Suodata"-kenttään esim. "kaupunki-maaseutu".

3. Laita ruksi aineiston kohdalle ja klikkaa "Lisää" -painiketta, jolloin aineisto lisätään karttanäkymään.

Aineiston kuvaus löytyy SYKEn tietojärjestelmien ja aineistojen metatietopalvelusta. Luokitukseen laskettuja tilastoja ja aikasarjoja useasta eri teemasta voi ladata Kartat ja tilastot -sivulta monella eri aluetasolla. Sivu sisältää myös erilaisia koko Suomen kattavia karttoja sekä maakuntakohtaiset kartat kaupunki-maaseutu-luokituksesta.

Aiheesta julkaistua

Lisätietoa

Ryhmäpäällikkö Ville Helminen, SYKE
etunimi.sukunimi@syke.fi

Taustamateriaalia

Julkaistu 27.8.2013 klo 10.38, päivitetty 11.5.2022 klo 15.45