Väyläviraston Helsinki-Turku nopea junayhteys

Hankkeen kuvaus

Helsinki–Turku nopea junayhteys -hanke sisältää uuden kaksiraiteisen oikoradan välille Espoo–Salo (pituus 95 kilometriä) ja kaksoisraiteen nykyisen rakentamisen välille Salo–Kupittaa (pituus 55 kilometriä). Lisäksi hankkeeseen sisältyvät Hajalan, Kriivarin, Toikkalan ja Piikkiön rataoikaisut välillä Salo-Kupittaa sekä Turun ratapihan parantamistoimet. Ympäristövaikutusten arviointi pohjautuu ratatekniseen suunnitteluun välillä Salo-Kupittaa, valmistumassa olevaan Espoo-Salo oikoradan yleissuunnitelmaan ja Turun ratapihojen ratasuunnitelmaan väliltä Kupittaa–Turku.

Helsingin ja Turun välisen nopean junayhteyden tavoitteena on lyhentää Helsingin ja Turun välistä matka-aikaa ja laajentaa näin edellä mainittujen kaupunkien työssäkäynti- ja työmarkkina-alueita. Espoo–Salo-oikorata lyhentää nykyistä Helsinki–Turku rataa noin 26 kilometriä ja nopeuttaa matka-aikaa noin puolella tunnilla. Salo–Turun Kupittaa -kaksoisraiteen suunnittelun tavoitteena on parantaa yhteysvälin ratakapasiteettia ja lisätä liikenteen nopeutta, täsmällisyyttä sekä vähentää häiriöitä. Suunnitellut oikaisut (vaihtoehto B) lyhentävät yhteysväliä neljällä kilometrillä.

Hankkeen vaihtoehdot

Hankekokonaisuuden YVA toteutetaan yhtenäisenä arviointina välille Helsinki–Turku. Arvioitavina vaihtoehtoina ovat:

 • VE A: Nopea junayhteys kaksoisraiteisena välillä Espoo–Turku
 • VE B: Nopea junayhteys kaksoisraiteisena välillä Espoo–Turku ja raideoikaisut välillä Salo–Turku
 • Vertailuvaihtoehto 0+: Nykyinen rantarata parantamistoimenpiteillä.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Arviointiselostuksen täydentäminen

Uudenmaan ELY-keskus on 11.2.2021 pyytänyt Väylävirastoa täydentämään arviointiselostusta.

Tiedote: Helsinki-Turku nopean junayhteyden ympäristövaikutusten arviointiselostuksesta täydennyspyyntö Väylävirastolle (Uusimaa, Varsinais-Suomi)

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn yhteydessä on laadittu luonnonsuojelu­lain 65 §:n mukaiset arvioinnit seuraaville Natura 2000 -verkoston alueille:

 • Nuuksio (FI0100040)
 • Kiskonjoen vesistö (FI0200083)
 • Kuusistonlahti (FI0200058)

Natura-arvioinnit ovat YVA-selostuksen täydennyksen liitteinä.

Arviointiselostuksen täydennys

YVA-selostuksen liitteet, joita ei ole korvattu uusilla:

Kuulutus

Lausuntopyyyntö

Arviointiselostuksen täydennys liitteineen, Natura-arvioinnit, aiemmin toimi­tettu arviointiselostus ja sen liitteet, joita ei ole korvattu uusilla, sekä kuulutus ovat nähtävillä 3.8.2021–3.10.2021 seuraavissa paikoissa (painetut versiot):

HUOM! Täydennysaineistoin toimitus nähtävilläpitopaikkoihin on valitettavasti viivästynyt. Aineisto tulee noin 10.8.2021 nähtävilläpitopaikkoihin.

 • Espoon kaupunki, Kaupunkitekniikan asiakaspalvelu, Tekniikantie 15, 02150 Espoo
 • Espoon keskuksen asiointipiste, Kamreerintie 3, Kauppakeskus Espoontori, 2. krs, 02770 Espoo
 • Halikon virastotalo, palvelupiste, Hornintie 2-4, Halikko
 • Helsingin kaupunginkirjasto, Pasilan kirjasto, Kellosilta 9, 00520 Helsinki
 • Helsingin kaupunki, Kaupungintalo, Pohjoisesplanadi 11 - 13, 00170 Helsinki
 • Inkoon kunta, kirjasto, Rantatie 2, 10210 Inkoo
 • Kaarinan kaupunki, Palvelupiste Fiskari, Lautakunnankatu 1, 20780 Kaarina
 • Kirkkonummen kunta, Kunnantalo, Ervastintie 2, 02400 Kirkkonummi
 • Liedon kunta, Kunnantalo, Asiointipiste, Kirkkotie 13, 21420 Lieto
 • Lohjan kaupunki, kaupungintalo Monkola, Karstuntie 4, 08100 Lohja
 • Paimion kaupunki, Palvelupiste, Vistantie 18, 21530 Paimio
 • Piikkiön palvelupiste, Hadvalantie 9, 21500 Piikkiö
 • Raaseporin kaupunki, Info, Raaseporintie 37, 10650 Tammisaari
 • Salon kaupunki, Infopiste, Tehdaskatu 2, 24100 Salo
 • Siuntion kylpylä, kunnantalon väistötilat, Lepopirtintie 80, 02570 Siuntio
 • Suomusjärven kirjasto, Kitulantie 1, 25410 Suomusjärvi
 • Turun kaupunki, Konsernihallinnon kirjaamo, Puolalankatu 5, 20100 Turku
 • Vihdin kunta, kunnanvirasto, Asemantie 30, 03100 Nummela
 • Pasilan virastokeskus, Yhteisaula, Opastinsilta 12 A 2. krs,  00520 Helsinki
 • Varsinais-Suomen ELY-keskus, Itsenäisyydenaukio 2, 20800 Turku

Täydennetyn YVA-selostuksen esittelytilaisuus

Täydennetyn YVA-selostusaineiston esittelytilaisuus pidetään 2.9.2021 klo 17–19 webinaarina. Webinaari-linkki ja esittelyaineisto tallennetaan viimeistään webinaari-päivänä Väyläviraston verkkosivuille vayla.fi (www.vayla.fi/helsinki-turku-nopea-ratayhteys/yva).

Lausuntojen ja mielipiteiden esittäminen

Täydennetystä arviointiselostuksesta voi esittää lausuntoja ja mielipiteitä. Tämän lisäksi Natura 2000 -suojelualueiden haltijat voivat esittää YVA-selostuksen täydennystä koskevan kuulemisen yhteydessä luonnonsuojelulain 65 §:n 2 momentin mukaisesti lausuntonsa tehdyistä Natura-arvioinneista.

Kirjalliset lausunnot ja mielipiteet tulee toimittaa Uudenmaan ELY-keskukseen viimeistään 3.10.2021. Viitteeksi UUDELY/13887/2018. Mikäli kyseessä on Natura-alueen haltijan lausunto, pyydetään tämä mainitsemaan lausunnon otsikossa. Yhteysviranomainen huomioi perustellussa päätelmässä myös aikaisemman kuulutuksen aikana tulleet mielipiteet ja lausunnot.

Uudenmaan ELY-keskuksen arviointiselostuksesta antama perusteltu päätelmä, arviointiselostuksesta ja sen täydennyksestä annetut mielipiteet ja lausunnot sekä Natura-arvioinneista annetut lausunnot julkaistaan perustellun päätelmän antamisen jälkeen tällä samalla ympäristöhallinnon verkkosivuilla ymparisto.fi (www.ymparisto.fi/helsinkiturkujunayhteysYVA).

Uudenmaan ELY-keskuksen yhteystiedot

 • Käyntiosoite: Pasilan virastokeskus, Yhteisaula, Opastinsilta 12 A, 2. krs, Itä-Pasila, Helsinki.
 • Postiosoite: Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 36, 00521 Helsinki
 • Sähköpostiosoite: kirjaamo.uusimaa@ely-keskus.fi.

 

 

 

 

Julkaistu 2.8.2021 klo 22.52, päivitetty 2.9.2021 klo 15.43