Hyppää pääsisältöön

Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen

Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittaminen mahdollistaa luvanhakijalle usean luvan yhtäaikaisen sähköisen vireillelaiton ja käsittelyn yhden luukun periaatteella.

Mitä yhteensovittaminen edellyttää?

Yhteensovittaminen edellyttää, että hankkeelle haetaan ympäristönsuojelulain, vesilain tai maa-aineslain mukaista lupaa. Hakija voi pyytää luvan käsittelijältä (aluehallintovirasto AVI tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen) hankkeensa luville yhteensovittamista, jos lisäksi haetaan luonnonsuojelulain mukaista poikkeamislupaa, maankäyttö- ja rakennuslain, kaivoslain tai vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta annetun lain mukaista lupaa. Luvat voi edelleen myös hakea erikseen.

Luvan käsittelijä koordinoi ja sovittaa eri lupamenettelyt yhteen

Yhteensovitettavissa hankkeissa AVI tai kunnan ympäristönsuojeluviranomainen koordinoi ns. yhteensovittavana viranomaisena hakijan ja luvitukseen osallistuvien viranomaisten välistä yhteistyötä niin, että lupamenettelyjen eri käsittelyvaiheet voidaan sovittaa ajallisesti yhteen ja hoitaa aina mahdollisuuksien mukaan kerralla.

Hakemusten eteneminen yhteensovittaen

  1.     Hakijan ja viranomaisten ennakkotapaaminen
  2.     Lupahakemukset vireille sähköisesti samaan aikaan
  3.     Täydennystä lupahakemuksiin pyydetään samalla kertaa
  4.     Lausunnot ja kuuleminen hakemuksista samaan aikaan
  5.     Hakijan selitys kuulemispalautteesta yhdellä kertaa
  6.     Viranomaisten lupapäätökset samaan aikaan

Lain tavoitteena on sujuvoittaa ja nopeuttaa lupa-asiointia

Eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta annetulla lailla on uudistettu ympäristölainsäädäntöä niin, että se mahdollistaa luvanhakijalle usean luvan yhtäaikaisen sähköisen vireillelaiton ja käsittelyn, ns. yhden luukun periaatteella. Tavoitteena on sujuvoittaa ja nopeuttaa hakijan lupa-asiointia.

Laki eräiden ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisesta 764/2019 (Finlex)

Yhteensovittamisen toimintamalli viranomaisille

Yhteensovitusta toteuttavan virkamiesten työn tukemiseksi ympäristöministeriössä koottiin Ympäristöllisten lupamenettelyjen yhteensovittamisen toimintamalli.

Julkaisija

Ympäristöministeriö