1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

Otsonikerroksen suojelu
Sisältösivu | Julkaistu: 15.12.2013

Otsonikerrosta suojelevat kansainväliset sopimukset Otsonikerrosta on suojellaan kahdella kansainvälisellä sopimuksella. Wienin sopimus raamittaa otsonikerroksen tilan seuraamiseen liittyvää ...

Ilmasto ja ilma > Otsonikerroksen suojelu
Geologisesti arvokkaiden muodostumien turvaaminen maa-ainestenotossa
Sisältösivu | Julkaistu: 18.1.2019

Luonnon monimuotoisuuden turvaamiseksi tietyt geologiset luontotyypit, kuten arvokkaiksi luokitellut harjut ja reunamuodostumat, kallioalueet, moreenimuodostumat, tuuli- ja rantakerrostumat sekä vede...

Kulutus ja tuotanto > Luonnonvarojen kestävä käyttö > Maa-ainesten ottaminen > Geologisesti arvokkaiden muodostumien turvaaminen maa-ainestenotossa
Maa-ainesten ottamisalueiden jälkihoito
Sisältösivu | Julkaistu: 17.1.2019

Maa-ainesten ottamisalueet tulee ottamisen päätyttyä jälkihoitaa lupamääräysten mukaisesti (maa-aineslaki, 11 §). Jälkihoidon tavoitteena on sopeuttaa alue ympäröivään luontoon ja maisemaan sekä vähe...

Kulutus ja tuotanto > Luonnonvarojen kestävä käyttö > Maa-ainesten ottaminen > Maa-ainesten ottamisalueiden jälkihoito
Ruokahukka ruotuun -webinaarit
Sisältösivu | Julkaistu: 17.1.2019

Maa- ja kotitalousnaisten ja vesistökunnostusverkoston yhteisessä Ruokahukka ruotuun, katse vesistöihin –hankkeessa opitaan ja keskustellaan ruokahävikistä ja sen vaikutuksista, vesistöjen hyvinvoinn...

Vesistökunnostusverkosto > Tapahtumat > Ruokahukka ruotuun -webinaarit
Pohjaveden korkeus
Sisältösivu | Julkaistu: 7.3.2013

Pohjaveden korkeus tänään -->   Pohjaveden korkeus (*) --> *Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista...

Vesi > Vesitilanne ja ennusteet > Pohjaveden korkeus
Roudan syvyys
Sisältösivu | Julkaistu: 7.3.2013

Roudan syvyys (*) *Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista havainnoista. Routaa keskiarvoja vähemmän koko...

Vesi > Vesitilanne ja ennusteet > Roudan syvyys
Vesitilanne ja ennusteet
Sisältösivu | Julkaistu: 12.1.2015

Pintaveden lämpötila (*) *Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista havainnoista. --> Valunta ...

Vesi > Vesitilanne ja ennusteet
Arviot ravinnekuormituksen vaikutuksesta rannikon veden tilaan tarkentuvat
Tiedote | Julkaistu: 16.1.2019

Ravinnekuormituksen vaikutus rannikkovesien tilaan pystytään nyt mallintamaan entistä tarkemmin. SYKEn kehittämä rannikon kokonaiskuormitusmalli tarjoaa uuden työkalun veden tilan seurantaan, vesienho......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kartat ja tilastot > Arviot ravinnekuormituksen vaikutuksesta rannikon veden tilaan tarkentuvat
Meri > Arviot ravinnekuormituksen vaikutuksesta rannikon veden tilaan tarkentuvat
Vesi > Arviot ravinnekuormituksen vaikutuksesta rannikon veden tilaan tarkentuvat
Maa-ainesten ottamisen ympäristövaikutukset
Sisältösivu | Julkaistu: 17.1.2019

Maa-ainesten ottamisella voi olla monia haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Haitallisia vaikutuksia voidaan vähentää hyvällä suunnittelulla sekä teknisillä ratkaisuilla, kuten suojarakenteilla ja jä...

Kulutus ja tuotanto > Luonnonvarojen kestävä käyttö > Maa-ainesten ottaminen > Maa-ainesten ottamisen ympäristövaikutukset
Lumi
Sisältösivu | Julkaistu: 7.3.2013

Lumikuorma tänään Lumikuorma (*) *Huomaa, että kartta esittää vesistömallin laskemia arvoja. Ne voivat poiketa mahdollisista havainnoista. Isojen hallien kattoje...

Vesi > Vesitilanne ja ennusteet > Lumi
Etusivu_iso_kuvallinen_nosto
Sisältösivu | Julkaistu: 15.1.2019

© Eero Saarela / YHA Lentämisen päästöt kasvavat – tekninen kehitys ja kompensaatiot eivät riitä päästöjen vähentämiseen Tiedote 15.1.2019 Suomen ympäristökeskus ja Sitra ......

Etusivu_iso_kuvallinen_nosto
etusivu_julkaisuja
Sisältösivu | Julkaistu: 15.1.2019

Suomen meriympäristön tila 2018 Itämeren tilasta on valmistunut laaja tietopaketti. Teos sisältää tutkimustietoa planktonista hylkeisiin, ravinteista ja vaarallisista aineista roskiin......

etusivu_julkaisuja
Lentämisen päästöt kasvavat – tekninen kehitys ja kompensaatiot eivät riitä päästöjen vähentämiseen
Tiedote | Julkaistu: 15.1.2019

Lentämisen arvioidaan kaksinkertaistuvan maailmanlaajuisesti nykyisestä seuraavien kahdenkymmenen vuoden aikana, mikä tarkoittaa 8,2 miljardia lentomatkustajaa vuonna 2037. Suomessa etenkin kansainväl......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Ilmasto ja ilma > Lentämisen päästöt kasvavat – tekninen kehitys ja kompensaatiot eivät riitä päästöjen vähentämiseen
Kartat ja tilastot > Lentämisen päästöt kasvavat – tekninen kehitys ja kompensaatiot eivät riitä päästöjen vähentämiseen
Kulutus ja tuotanto > Lentämisen päästöt kasvavat – tekninen kehitys ja kompensaatiot eivät riitä päästöjen vähentämiseen
Kysymyspattereiden kokeilut
Sisältösivu | Julkaistu: 14.1.2019

Kysymyspatterikokeiluista yleensä Tälle sivulle on asennettu linkkejä sellaisten kokeiluvaiheessa olevien kampanjoiden ja yksittäisten kysymyspattereiden testaamiseksi, joita ei vielä ole julkai......

Kansalaishavainnot > SYKEn kansalaishavainnot > Kyselyt > Kysymyspattereiden kokeilut
Tietojärjestelmät
Sisältösivu | Julkaistu: 8.1.2018

Ympäristöhallinto tuottaa ja ylläpitää monipuolisia asiantuntija- ja tietopalveluja sekä omaan että muiden asiakkaiden käyttöön. Ympäristöhallinnon tietojärjestelmiin tallennetut aineistot ovat keske...

Kartat ja tilastot > Tietojärjestelmät
Kansainvälinen Kigalin sopimus tuli voimaan – vähentää osaltaan kasvihuonekaasupäästöjä
Tiedote | Julkaistu: 11.1.2019

Ruandan Kigalissa päästiin runsaat kaksi vuotta sitten YK:n johdolla sopimukseen HFC-yhdisteiden tuotannon ja käytön vähentämisestä. HFC-yhdisteet, eli fluorihiilivedyt, ovat voimakkaita kasvihuonekaa......

Kulutus ja tuotanto > Kansainvälinen Kigalin sopimus tuli voimaan – vähentää osaltaan kasvihuonekaasupäästöjä
Viileässäkin vedessä viihtyvää sinilevää havaittu Suomenlahdella
Tiedote | Julkaistu: 11.1.2019

Suomen ympäristökeskukseen on tullut tammikuun alkupuolella useita ilmoituksia sinivihreäksi värjäytyneestä jäästä Suomenlahdella. Pernajanlahdelta 7.1.2019 otetut jää- ja vesinäytteet varmistivat, et......

Meri > Viileässäkin vedessä viihtyvää sinilevää havaittu Suomenlahdella
Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen
Sisältösivu | Julkaistu: 10.1.2019

Maa-aineslain mukaisen lupamenettelyn tueksi tarvitaan sekä maakunnallista että kuntakohtaista maa-aines- ja pohjavesivarojen käytön suunnittelua ja tarvittavien aluevarausten huomioimista kaavoituks...

Kulutus ja tuotanto > Luonnonvarojen kestävä käyttö > Maa-ainesten ottaminen > Pohjaveden suojelun ja kiviaineshuollon yhteensovittaminen
Ilmoita kiinnostava ilmiö satelliittikuvalta tai teemakartalta
Sisältösivu | Julkaistu: 8.1.2019

  /* Add this script only once after your last CitObs Open311 Widget, if you embed many in the same page! */ ...

Kansalaishavainnot > SYKEn kansalaishavainnot > Kyselyt > Ilmoita kiinnostava ilmiö satelliittikuvalta tai teemakartalta
Kiinnostava ilmiö satelliittikuva-aineistossa
Sisältösivu | Julkaistu: 8.1.2019

  /* Add this script only once after your last CitObs Open311 Widget, if you embed many in the same page! */ ...

Kansalaishavainnot > Kiinnostava ilmiö satelliittikuva-aineistossa

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen