Pilaantuneen maaperän kestävä kunnostaminen

Suomessa kunnostetaan vuosittain 250–300 pilaantunutta aluetta. Rakentaminen ja maankäytön muutos ovat keskeisiä toiminnan ajureita. Edelleen merkittävä määrä kohteita tarvitsee kunnostus- tai muita riskinhallintatoimia. Valtakunnallinen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategia on kansallinen näkemys siitä, miten pilaantuneiden alueiden riskinhallinta ja kunnostus hoidetaan Suomessa kustannustehokkaasti ja kestävästi ottaen huomioon terveyden- ja ympäristönsuojelu parhaalla mahdollisella tavalla.

Maaperästategian osat 556px
Maaperästrategian eri osien ja niihin liittyvien toimintojen väliset suhteet.

Valtakunnallinen pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategia

Pilaantuneiden alueiden riskinhallintaa halutaan tehostaa kehittämällä ja ottamalla käyttöön uusia toimintatapoja. Valtakunnallisessa pilaantuneiden maa-alueiden riskienhallintastrategiassa esitetään näitä keinoja. Strategian päämääränä on saada pilaantuneiden maa-alueiden merkittävät riskit terveydelle ja ympäristölle hallintaan kestävällä tavalla vuoteen 2040 mennessä.

Tutkimus- ja kunnostusohjelma

Kiireellisten riskikohteiden tunnistaminen, tutkiminen ja kunnostaminen toteutetaan pääosin Valtakunnallisen pilaantuneiden maa-alueiden tutkimus- ja kunnostusohjelman kautta. Sen avulla priorisoidaan kohteet ja suunnataan voimavarat kiireellisyysjärjestyksen mukaisesti kansallisella tasolla.

Kokeiluhanke

Tutkimus- ja kunnostusohjelma sisältää vuosina 2016–18 kokeiluhankkeen, joka toteuttaa pääministeri Juha Sipilän hallitusohjelman kärkihankkeiden toimenpiteisiin kuuluvaa Pilaantuneiden maa-alueiden kunnostuksen ja maa-aineskierrätyksen kokeiluohjelmaa. Kokeiluhankkeen tavoitteena on vauhdittaa kestävien riskinhallintamenetelmien kehittämistä ja käyttöönottoa sekä edistää suomalaisen cleantech-liiketoiminnan vientiä pilaantuneiden alueiden toimintasektorilla.

Ympäristöministeriössä 2.5.2016 pidetyn Pilaantuneiden maa-alueiden kärkihankkeen Info- ja verkostoitumistilaisuuden esitykset

Riskienhallintaan ja maaperän kunnostukseen liittyviä ympäristöhallinnon julkaisuja

Julkaistu 9.3.2016 klo 16.16, päivitetty 4.6.2019 klo 17.06