1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Toteutunut vedenkulutus laskutusperusteeksi uudis- ja peruskorjattavissa rakennuksissa
Uutinen | Julkaistu: 26.6.2020

Uusiin ja peruskorjattaviin rakennuksiin on asennettava huoneistokohtaiset vesimittarit ja vedestä perittävän korvauksen on perustuttava todelliseen kulutukseen. Muutoksen on tarkoitus tulla voimaan 2......

Asuminen > Toteutunut vedenkulutus laskutusperusteeksi uudis- ja peruskorjattavissa rakennuksissa
Korjausneuvonta
Sisältösivu | Julkaistu: 14.12.2016

© Pentti Hokkanen/ YHA-kuvapankki Korjausneuvonta  on tietoon ja kokemukseen perustuvien neuvojen jakamista erilaisissa kiinteistönpidon ja korjaamisen tilanteissa. Korjausneuvonta ...

Rakentaminen > Korjaustieto > Korjausneuvonta
Korjaustieto
Sisältösivu | Julkaistu: 17.9.2019

...

Rakentaminen > Korjaustieto > Korjaustieto
Esteettömyys
Sisältösivu | Julkaistu: 17.11.2016

                Maamme väestön ikääntymiskehitys on tällä hetkellä voimakkainta Euroopassa. Sodan jälkeen syn...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Esteettömyys
Esteetön rakennus
Sisältösivu | Julkaistu: 17.11.2016

Esteettömyys on yksi rakentamisen laatutekijä. Asumisen perustoimintojen, kuten nukkumisen, ruokailun, hygieniasta huolehtimisen ja vieraiden kanssa seurustelun pitäisi olla mahdollisia riippumatt...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Esteettömyys > Esteetön rakennus
Kiinteistönpidon merkitys
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

  Kiinteistön arvoon vaikuttavat ensisijaisesti sijainti, ominaisuudet, kunto sekä kiinteistönpidon laatu. Kunnon merkitys on viime aikoina alkanut entistä voimakkaammin näkyä kiinte...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Suunnitelmallinen kiinteistönpito > Kiinteistönpidon merkitys
Korjaushankkeet
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

    © Pentti Hokkanen Säännöllinen ja oikea-aikainen kiinteistön ylläpito ja huolto pidentävät rakennusosien käyttöikää ja vähentävät korjaustarvetta. Jokainen rakennus ede...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Korjaushankkeet
Suunnitelmallinen kiinteistönpito
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

© Pentti Hokkanen Rakennus tarvitsee jatkuvaa kunnossapitoa pysyäkseen toimintakykyisenä. Rakennusosat, kuten julkisivut tai viemärit, kuluvat sään tai mekaanisen rasituksen al...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Suunnitelmallinen kiinteistönpito
Työkalut
Sisältösivu | Julkaistu: 21.11.2016

Kokoamme tälle sivulle ympäristöministeriön ja yhteistyötahojemme tarjoamia laskureita, muistilistoja ja muuta lisätietoa korjausrakentamisesta . Suunni...

Rakentaminen > Korjaustieto > Työkalut
1960-luvun kerrostalo
Sisältösivu | Julkaistu: 17.11.2016

Märkätilojen seinät 1960–luvun kerrostalossa ovat tyypillisesti kivirakenteisia. Suurin osa on rakennettu betonista, mutta osa rakenteista on myös huokoista ja kosteutta keräävää siporexia. Tuon...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Korjaushankkeet > Märkätilojen korjaukset > 1960-luvun kerrostalo
1970- ja -80-luvun kasettirakenne
Sisältösivu | Julkaistu: 17.11.2016

Kasettirakenne oli yleinen 1970- ja 1980-lukujen lähiörakentamisessa. Kylpyhuoneen pintarakenteena on siinä muovipinnoitettu pelti, tosin osa aikakauden kylpyhuoneista on myös laatoitettuja. Rakenne ...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Korjaushankkeet > Märkätilojen korjaukset > 1970- ja -80-luvun kasettirakenne
Terveydelle haitalliset aineet
Sisältösivu | Julkaistu: 17.11.2016

Asbestia on käytetty rakennusmateriaaleissa 1920-luvulta lähtien. Laajinta sen käyttö oli 60-70-lukujen vaihteessa. Asbestia suosittiin, koska se on palamaton, eristää hyvin lämpöä ja sähköä, ja sill...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Sisäilmaongelmat > Terveydelle haitalliset aineet
Asbesti
Sisältösivu | Julkaistu: 17.11.2016

Asbestipitoiset materiaalit eivät aiheuta vaaraa kiinteistön normaalissa käytössä. Asbesti muuttuu ongelmaksi vasta, kun se poistetaan käytöstä tai kun asbestipitoisten rakenteiden kunto huonontuu. K...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Sisäilmaongelmat > Terveydelle haitalliset aineet > Asbesti
Aurinkoenergia
Sisältösivu | Julkaistu: 18.11.2016

Auringosta saadaan runsaasti ilmaista energiaa. Sitä kannattaakin hyödyntää pientaloissa myös Suomen oloissa. Auringon energiaa voidaan hyödyntää sekä lämpönä että sähkönä. Aurinkokeräimistä läm...

Rakentaminen > Korjaustieto > Pientalot > Energiatehokkuus > Energialähteet > Aurinkoenergia
Aurinkoenergia
Sisältösivu | Julkaistu: 17.11.2016

Aktiivinen aurinkoenergian talteenotto tapahtuu aurinkokeräimillä, jotka liitetään rakennuksen lämmitysjärjestelmään tai aurinkopaneeleilla, joista saatu sähkö voidaan liittää osaksi kiinteistön sähk...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Energiatehokkuus > Uusiutuva energia ja kaukolämpö > Aurinkoenergia
Lukitusturvallisuus
Sisältösivu | Julkaistu: 16.11.2016

Kaikki ulko-ovet pitää varustaa asianmukaisilla lukoilla. Paraskaan lukko ei kuitenkaan auta, jos avaimia säilytetään huolimattomasti. Asunnon avaimiin tai avaimenperään ei koskaan pidä laittaa nimeä...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Korjaushankkeet > Rakennuksen muut osat > Lukitusturvallisuus
Energiaa säästävän huollon muistilista
Sisältösivu | Julkaistu: 17.11.2016

Lämmitysjärjestelmä ja ilmanvaihto 1. Kiinteistönhoitajalla on eri LVIS-laitteiden käyttöohjeet ja käyttötehtävien suorittamisesta on sovittu, esimerkiksi säätökäyrän hakeminen ja järje...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Energiatehokkuus > Energiakorjaukset > Käyttötekniset toimenpiteet > Energiaa säästävän huollon muistilista
Energiakatselmus
Sisältösivu | Julkaistu: 17.11.2016

Energiakatselmus sisältää rakennuksen perus- ja teknisten tietojen lisäksi analyysin rakennuksen energiankulutuksesta ja energiatehokkuuden parantamisehdotuksia kannattavuuslaskelmineen. Energia...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Energiatehokkuus > Energiakorjaukset > Energiakatselmus
Energiankulutus
Sisältösivu | Julkaistu: 17.11.2016

© Tuire Kauhanen Asuinkerrostalossa tarvitaan energiaa huonetilojen ja lämpimän käyttöveden lämmittämiseen sekä kiinteistön yhteisiin sähkölaitteisiin. Joissakin uudemmissa kiinteist...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Energiatehokkuus > Energiankulutus
Kannattavuuslaskelma
Sisältösivu | Julkaistu: 17.11.2016

Investoinnit edellyttävät taloyhtiöissä aina päätöksentekoa. Käyttötekniset toimenpiteet ja pienet, talousarvion puitteissa tehtävät investoinnit voidaan tehdä hallituksen päätöksellä. Isommat invest...

Rakentaminen > Korjaustieto > Taloyhtiöt > Energiatehokkuus > Energiakorjaukset > Kannattavuuslaskelma

1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle