Tuottajavastuu jätehuollossa

Mitä tuottajavastuu tarkoittaa?

Tuotteiden valmistajilla ja maahantuojilla on jätelain mukaan velvollisuus järjestää tuotteiden jätehuolto kustannuksellaan kun tuotteet poistetaan käytöstä. Tuottajavastuun hoitamatta jättämisestä voi seurata laiminlyöntimaksu.

Millaiset yritykset ovat tuottajia?

  • sähkö- ja elektroniikkalaitteiden valmistajat ja maahantuojat sekä myyjät, jotka myyvät laitteita omalla tuotemerkillä
  • akkujen ja paristojen valmistajat ja maahantuojat (ml. ajoneuvojen ja sähkölaitteiden sisällä akkuja ja paristoja maahantuovat)
  • henkilöautojen, pakettiautojen tai muiden niihin rinnastettavien ajoneuvojen valmistajat ja maahantuojat sekä toimijat, jotka toimittavat maahan ajoneuvoja kotimaisen käyttäjän nimissä
  • renkaiden maahantuojat, valmistajat ja pinnoittajat sekä renkailla varustettujen ajoneuvojen ja laitteiden maahantuojat
  • paperituotteen maahantuojat sekä paperituotteen valmistukseen käytettävän paperin valmistajat ja maahantuojat
  • pakkaajat ja pakattujen tuotteiden maahantuojat, joiden liikevaihto on vähintään miljoona euroa.

Pirkanmaan ELY-keskuksen linjaus tuottajan määritelmästä (pdf) (23.5.2017)

Tuottajarekisteriin hyväksytyt yritykset

Pirkanmaan ELY-keskus ylläpitää julkista listaa tuottajarekisteriin hyväksytyistä yrityksistä. Listalta löytyvät sekä rekisteriin hyväksytyt tuottajat että tuottajayhteisöt.

Tuottajarekisteriin hyväksytyt yritykset (pdf) (24.5.2021)

Valtakunnallisena viranomaisena toimii Pirkanmaan ELY-keskus

Pirkanmaan ELY-keskus on tuottajavastuun toteutumista valvova viranomainen koko Suomessa lukuun ottamatta Ahvenanmaata. Lisäksi ELY-keskus kokoaa valtakunnalliset tuottajavastuutilastot ja raportoi ne Euroopan komissiolle.

Pirkanmaan ELY-keskus hyväksyy myös juomapakkausten palautusjärjestelmät valtakunnallisesti lukuun ottamatta Ahvenanmaata.

Julkaistu 7.8.2015 klo 11.03, päivitetty 1.6.2021 klo 14.48
Julkaisija: