1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen

Rauhoitettujen lajien aiheuttamat vahingot
Sisältösivu | Julkaistu: 21.1.2019

Valkoposkihanhia. © Kuva: Riku Lumiaro, SYKE Luonnonsuojelulailla rauhoitettujen lajien, erityisesti lintujen, aiheuttamat vahingot ovat lisääntyneet 2010-luvulla. Lintuvahinkojen ka...

Luonto > Lajit > Rauhoitetut lajit > Rauhoitettujen lajien aiheuttamat vahingot
Professori Janne Kotiahosta Suomen Luontopaneelin puheenjohtaja
Tiedote | Julkaistu: 18.1.2019

Paneeli etsii ratkaisuja ihmiskunnan kohtalonkysymyksiin, professori sanoo....

Luonto > Professori Janne Kotiahosta Suomen Luontopaneelin puheenjohtaja
Väestöltään vähenevien paikkakuntien ARA-vuokrataloyhteisöille paremmat tukitoimet
Tiedote | Julkaistu: 18.1.2019

Tasavallan presidentti on vahvistanut 18.1.2019 lait, joilla pystytään puuttumaan aiempaa varhaisemmassa vaiheessa tyhjistä ARA-asunnoista johtuviin vuokrataloyhteisöjen taloudellisiin vaikeuksiin....

Asuminen > Väestöltään vähenevien paikkakuntien ARA-vuokrataloyhteisöille paremmat tukitoimet
Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Uudellemaalle perustettavista valtion maiden luonnonsuojelualueista
Tiedote | Julkaistu: 18.1.2019

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Uudenmaan maakuntaan perustettavien luonnonsuojelualueiden asetusluonnoksista. Kaikki alueet ovat valtion omistuksessa ja ne on varattu jo aiemmin luonnonsuojelut......

Luonto > Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja Uudellemaalle perustettavista valtion maiden luonnonsuojelualueista
Eläinsuojien ympäristönsuojeluvaatimusten käsittely sujuvammaksi uudella asetuksella
Tiedote | Julkaistu: 17.1.2019

Valtioneuvosto on tänään hyväksynyt asetuksen, jolla säädetään ilmoituksenvaraisten eläinsuojien ympäristönsuojelun vähimmäisvaatimuksista. Asetus helpottaa sekä viranomaisten että toiminnanharjoittaj......

Kulutus ja tuotanto > Eläinsuojien ympäristönsuojeluvaatimusten käsittely sujuvammaksi uudella asetuksella
Korkotukilainoitusta tarjolla kohtuuhintaiseen rakentamiseen
Tiedote | Julkaistu: 17.1.2019

Valtioneuvosto on 17.1. päättänyt vuoden 2019 valtion tukeman asuntotuotannon hyväksymisvaltuuksien käyttösuunnitelmasta. Tavoitteena on edistää kohtuuhintaista vuokra-asuntotuotantoa. Valtuuksia jaet......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > Korkotukilainoitusta tarjolla kohtuuhintaiseen rakentamiseen
Rakentaminen > Korkotukilainoitusta tarjolla kohtuuhintaiseen rakentamiseen
Ilmansuojeluohjelmaa kommentoimalla voi vaikuttaa tulevaisuuden ilmanlaatuun
Tiedote | Julkaistu: 11.1.2019

Kansallisen ilmansuojeluohjelman luonnosta on mahdollista kommentoida lausuntokierroksella 25.1.2019 asti. Ilmansuojeluohjelma ulottuu vuoteen 2030 ja sen tavoitteena on vähentää ilman-saasteiden aihe......

Ilmasto ja ilma > Ilmansuojeluohjelmaa kommentoimalla voi vaikuttaa tulevaisuuden ilmanlaatuun
Opas: Myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten energiatehokkuutta voidaan parantaa
Uutinen | Julkaistu: 10.1.2019

Ympäristöministeriön tuore opas tarjoaa konkreettisia ohjeita suojeltujen ja muiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen. ...

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > Opas: Myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten energiatehokkuutta voidaan parantaa
Rakentaminen > Opas: Myös kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten energiatehokkuutta voidaan parantaa
Ympäristövahinkojen torjunnan johtovastuu merellä siirtyy Rajavartiolaitokselle
Tiedote | Julkaistu: 28.12.2018

Rajavartiolaitokselle siirtyy alusöljy- ja aluskemikaalivahinkojen torjunnan johtovastuu merellä 1.1.2019 alkaen. Tasavallan Presidentti vahvisti pelastuslain muutokset 28. joulukuuta....

Meri > Ympäristövahinkojen torjunnan johtovastuu merellä siirtyy Rajavartiolaitokselle
Ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden 2019 alusta voimaan tulevat säädökset
Uutinen | Julkaistu: 20.12.2018

Ympäristöministeriön hallinnonalalla tulee 1.1.2019 voimaan uusia säädöksiä....

Kulutus ja tuotanto > Ympäristöministeriön hallinnonalan vuoden 2019 alusta voimaan tulevat säädökset
Kertakäyttömuoveja koskevasta lakiesityksestä sopu
Tiedote | Julkaistu: 19.12.2018

Kertakäyttömuoveja koskevasta lakiesityksestä päästiin tänään sopuun neuvoston, EU:n komission ja Euroopan parlamentin kesken ns. trilogi-neuvotteluissa. ”Kertakäyttöisten muovituotteiden vähentäminen......

Kulutus ja tuotanto > Kertakäyttömuoveja koskevasta lakiesityksestä sopu
Tuore arvio Suomen luontotyyppien uhanalaisuudesta tiedeyhteisön mittavan ponnistuksen tulos
Tiedote | Julkaistu: 18.12.2018

18.12. julkaistu arvio Suomen luontotyyppien uhanalaisuudesta on mittava katsaus kaikkiin maamme luontotyyppeihin mereltä tuntureille asti. Tuore ”punainen kirja” on maailmanlaajuisestikin katsottuna ......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Elinympäristö ja kaavoitus > Tuore arvio Suomen luontotyyppien uhanalaisuudesta tiedeyhteisön mittavan ponnistuksen tulos
Luonto > Tuore arvio Suomen luontotyyppien uhanalaisuudesta tiedeyhteisön mittavan ponnistuksen tulos
Merenhoidon suunnittelu ja yhteistyö
Sisältösivu | Julkaistu: 10.1.2017

Alkutalven merisavua, Reposaari, Pori, © Kuva: Esa Partanen, YHA-kuvapankki Tavoitteena meren hyvä tila Merenhoidon tavoitteena on, että Itämeren hyvä tila saavutetaan viimeistä...

Meri > Merensuojelu ja -hoito > Merenhoidon suunnittelu ja yhteistyö
Ikääntyneiden asumisen ja asuinympäristöjen tulevaisuuden kehittämistarpeita kartoitettiin
Uutinen | Julkaistu: 10.12.2018

Ympäristöministeriö selvitti ikääntyneiden asumisen ja asuinympäristöjen tulevaisuuden kehittämistarpeita kunnista, kuntayhtymistä ja maakunnista. Myös tiivistelmäraportti Ikääntyneiden asumisen kehit......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Ajankohtaista > Ikääntyneiden asumisen ja asuinympäristöjen tulevaisuuden kehittämistarpeita kartoitettiin
Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Ikääntyneiden asumisen ja asuinympäristöjen tulevaisuuden kehittämistarpeita kartoitettiin
Suunnitteluopas
Sisältösivu | Julkaistu: 6.4.2016

Opasmateriaali ja taustadokumentit vesienhoidon suunnitteluun - uutta suunnitelmakaudelle 2021-2027 Vesienhoidon ja merenhoidon käsikirja  (versio 17.2.2017) (pdf) ...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Suunnitteluopas
Natura 2000 -verkoston päivitys valmis
Tiedote | Julkaistu: 5.12.2018

Valtioneuvosto on tehnyt tänään päätöksen Natura 2000 -verkoston täydentämisestä ja Natura-alueiden luonnontieteellisten tietojen päivittämisestä. Natura-verkostoa laajennetaan vedenalaisen meriluonno......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Elinympäristö ja kaavoitus > Natura 2000 -verkoston päivitys valmis
Luonto > Natura 2000 -verkoston päivitys valmis
Jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustaa aletaan toteuttaa ja testata käyttäjien kanssa
Tiedote | Julkaistu: 3.12.2018

Ympäristöministeriö ryhtyy toteuttamaan jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustaa yhteistyössä alustan ylläpidosta jatkossa vastaavan Motiva Oy:n ja alustatoimittajaksi valitun Solita Oy:n kanssa. Toteut......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Kulutus ja tuotanto > Jätteet ja jätehuolto > Jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustaa aletaan toteuttaa ja testata käyttäjien kanssa
Kulutus ja tuotanto > Jätteiden ja sivuvirtojen tietoalustaa aletaan toteuttaa ja testata käyttäjien kanssa
Kulttuuriympäristöaiheinen joulukalenteri avattu – kurkista luukkujen taakse!
Uutinen | Julkaistu: 1.12.2018

Joulukalenteri on tärkeä osa monien jouluperinteitä. Viime vuonna suuren suosion saavuttanut Kulttuuriymparistomme.fi-palvelun joulukalenteri palaa ilahduttamaan ja jakamaan erilaisia kulttuuriympäris......

Elinympäristö ja kaavoitus > Kulttuuriympäristöaiheinen joulukalenteri avattu – kurkista luukkujen taakse!
Hallitus esittää sujuvampaa yhden luukun asiointia ympäristöön liittyvissä luvissa
Tiedote | Julkaistu: 29.11.2018

Hallitus esittää uutta lakia, joka mahdollistaa eräiden ympäristöön liittyvien lupien käsittelyn yhtä aikaa. Yhden luukun mallissa lupa-asiakas voisi kerralla hakea sähköisesti yhdeltä asiointipisteel......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Hallitus esittää sujuvampaa yhden luukun asiointia ympäristöön liittyvissä luvissa
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Hallitus esittää sujuvampaa yhden luukun asiointia ympäristöön liittyvissä luvissa
Elinympäristö ja kaavoitus > Hallitus esittää sujuvampaa yhden luukun asiointia ympäristöön liittyvissä luvissa
Kulutus ja tuotanto > Hallitus esittää sujuvampaa yhden luukun asiointia ympäristöön liittyvissä luvissa
Luonto > Hallitus esittää sujuvampaa yhden luukun asiointia ympäristöön liittyvissä luvissa
Hallitus esittää sähköistä asiointia ympäristö- ja vesilupien käsittelyyn
Tiedote | Julkaistu: 29.11.2018

Ympäristö- ja vesilupia koskevat hakemusasiakirjat tulisi toimittaa jatkossa viranomaiselle ensisijaisesti sähköisesti joko sähköpostilla tai asiointijärjestelmän kautta. Viranomaisten ja kuntien yllä......

Sama sisältö löytyy useasta paikasta:
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Hallitus esittää sähköistä asiointia ympäristö- ja vesilupien käsittelyyn
Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Hallitus esittää sähköistä asiointia ympäristö- ja vesilupien käsittelyyn

1
2
3
4
...
10
Seuraava Viimeinen