1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle

Ympäristövaikutusten arviointi
Sisältösivu | Julkaistu: 20.8.2020

Ympäristövaikutusten arviointimenettelyn (YVA) avulla pyritään vähentämään tai kokonaan estämään hankkeen haitallisia ympäristövaikutuksia. Hankkeet voivat olla esimerkiksi moottoriteitä, kaivoksia, ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Ympäristövaikutusten arviointi
Maisemat
Sisältösivu | Julkaistu: 7.12.2022

Maisemakyselyt Kyselyt ovat sulkeutuneet, kiitos kaikille vastanneille! Minkälainen on sinulle arjessa tärkeä maisema? Miten maisemista voitaisiin pitää huolta paremmin? Miten maisemia ja m...

Luonto > Maisemat
Luonto
Sisältösivu | Julkaistu: 16.6.2014

Osio sisältää tietoa luonnon monimuotoisuudesta, rauhoitetuista ja uhanalaisista lajeista sekä niiden seurannasta, luontotyypeistä ja niiden ennallistamisesta, geologisista muodostumista sekä arvokka...

Luonto
Lupa rauhoitettujen eläinten häirintään, pyyntiin tai tappamiseen
Sisältösivu | Julkaistu: 30.5.2018

Ajankohtaista Tutustu uuteen palveluun! Usein kysyttyä ympäristöstä tarjoaa ensivaiheessa tietoa rauhoitetuista lajeista. Usein kysyttyä ympäristöstä Kaikki ...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Luonnonsuojelun luvat > Lupa lajien rauhoitussäännöistä poikkeamiseen > Lupa rauhoitettujen eläinten häirintään, pyyntiin tai tappamiseen
Luonnonsuojelun luvat
Sisältösivu | Julkaistu: 16.12.2013

Ajankohtaista Tutustu uuteen palveluun! Usein kysyttyä ympäristöstä tarjoaa ensivaiheessa tietoa rauhoitetuista lajeista. Usein kysyttyä ympäristöstä Luonnon...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Luonnonsuojelun luvat
Vesienhoito
Sisältösivu | Julkaistu: 27.10.2020

AJANKOHTAISTA Valtioneuvosto on hyväksynyt seitsemän alueellista vesienhoitosuunnitelmaa ja merenhoitosuunnitelman vuosille 2022–2027. Lisäksi maa- ja metsätalousministeriö hy...

Vaikuta vesiin > Vesienhoito
Tulvariskien hallinta
Sisältösivu | Julkaistu: 4.4.2018

AJANKOHTAISTA Maa- ja metsätalousministeriö on 16.12.2021 hyväksynyt tulvariskien hallintasuunnitelmat vuosille 2022-2017. Maa- ja metsätalousministeriön päätös  ja tiedote ...

Vaikuta vesiin > Tulvariskien hallinta
Asemakaavan seurantalomakkeen saavutettavuusseloste
Sisältösivu | Julkaistu: 1.12.2021

Tämä saavutettavuusseloste koskee Asemakaavan seurantalomakkeen TYVI-palvelua ja on laadittu 29.09.2020 sekä päivitetty 1.12.2021 ja 22.8.2022. Palvelua koskee laki digitaalisten palvelujen t......

Elinympäristö ja kaavoitus > Maankäytön suunnittelujärjestelmä > Tietoa kaavoituksesta > Asemakaavan seurantalomake > Asemakaavan seurantalomakkeen saavutettavuusseloste
Arvokkaat maisema-alueet
Sisältösivu | Julkaistu: 1.11.2013

Suomessa on 186 valtakunnallisesti arvokasta maisema-aluetta (VAMA 2021). Ne ovat maaseutumme edustavimpia kulttuurimaisemia, joiden arvo perustuu monimuotoiseen kulttuurivaikutteiseen luontoon, h...

Luonto > Maisemat > Arvokkaat maisema-alueet
Lupa kuolleena tavatun rauhoitetun eläimen ei-kaupalliseen hallussapitoon
Sisältösivu | Julkaistu: 30.5.2018

Kuolleena tavattua rauhoitettua eläintä ei saa ottaa haltuun (luonnonsuojelulain 40 §). Se voidaan kuitenkin ottaa talteen ja luovuttaa Luonnontieteelliselle keskusmuseolle, muulle luonnontieteellise...

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi > Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti > Luonnonsuojelun luvat > Lupa lajien rauhoitussäännöistä poikkeamiseen > Lupa kuolleena tavatun rauhoitetun eläimen ei-kaupalliseen hallussapitoon
Uhanalaiset lajit
Sisältösivu | Julkaistu: 24.9.2013

Suomen koko lajiston uhanalaisuutta arvioidaan kymmenen vuoden välein. Uusin lajiston kokonaisarviointi valmistui maaliskuussa 2019. Arvioinnin tuloksena julkaistiin Suomen lajien Punainen lista ...

Luonto > Lajit > Uhanalaiset lajit
Lajit
Sisältösivu | Julkaistu: 30.6.2016

Ajankohtaista Tutustu uuteen palveluun! Usein kysyttyä ympäristöstä tarjoaa ensivaiheessa tietoa rauhoitetuista lajeista. Usein kysyttyä ympäristöstä Lajien ja luonto...

Luonto > Lajit
Vuokra-asuminen
Sisältösivu | Julkaistu: 3.7.2017

Suomessa vuokra-asunnoista noin puolet on rahoitettu valtion arava- tai korkotukilainalla. Loput ovat vapaarahoitteisia vuokra-asuntoja. Arava- ja korkotukiasuntoja tuottavat ja omistavat pääasiassa ...

Asuminen > Vuokra-asuminen
Suunnitteluopas
Sisältösivu | Julkaistu: 6.4.2016

Vesien- ja merenhoidon käsikirja 2017 (pdf)  (480kB) Opasmateriaalit ja taustadokumentit vesienhoidon suunnitteluun vuosille 2022 - 2027 Puhtaammat vede...

Vesi > Vesiensuojelu > Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö > Suunnitteluopas
Vaikuta vesiin
Sisältösivu | Julkaistu: 14.12.2016

Mietitkö, mitä Itämeren hyväksi tehdään juuri nyt? Askarruttaako mökkijärvesi tulevaisuus? Huolestuttavatko lisääntyvät tulvavahingot? Valtioneuvosto hyväksyi 16.12.2021 seitsemän alueellista ve...

Vaikuta vesiin
Ilmasto ja ilma
Sisältösivu | Julkaistu: 16.6.2014

Ilmasto ja ilma -osioissa kuvataan keskeisiä ilmastonmuutoksen hillitsemisen ja sopeutumisen toimijoita sekä toimia ja niiden seurantaa. Lisää tietoa vaikutuksista ja ilmastotoimista löytyy Ilmasto-...

Ilmasto ja ilma
Asuntoneuvos Raija Hynynen: Asumisen ennakointi ja varautuminen osa hyvää vanhenemista
Sisältösivu | Julkaistu: 13.7.2021

Ikääntyvien kannattaa ennakoida omaa asumistaan, ja kuntien ja järjestöjen suunnitella ikäystävällisiä asuinympäristöjä yhdessä ikääntyvien kanssa, suosittelee ympäristöministeriön asuntoneuvos Raija ......

Asuminen > Ikääntyneiden asuminen > Puheenvuoroja > Asuntoneuvos Raija Hynynen: Asumisen ennakointi ja varautuminen osa hyvää vanhenemista
Valkoposkihanhi
Sisältösivu | Julkaistu: 22.5.2017

Ajankohtaista Korvauksia rauhoitettujen eläinten aiheuttamista vahingoista maksettiin viime vuonna 2,6 miljoonaa euroa, 21.4.2022 (ym.fi) Valkoposkihanhien päämuutto ohi, 2...

Rauhoitettujen lintujen aiheuttamat haitat – mitä voin tehdä? > Valkoposkihanhi
Helmi-ohjelma
Sisältösivu | Julkaistu: 20.4.2021

Ajankohtaista Uutinen 30.9.2022:  Helmi-ohjelman toteutus etenee hyvin – heikentynyttä luontoa on tänäkin vuonna hoidettu tuhansia hehtaareja (ym.fi) Helmi-elinympäristöoh...

Luonto > Helmi-ohjelma
Yhteystiedot
Sisältösivu | Julkaistu: 19.9.2016

Kirjaamojen yhteystiedot Kirjaamot (ELY-keskukset) Valtakunnalliset yhteystiedot Alueelliset yhteystiedot löytyvät alueellisilta sivuilta tai ottamalla yhteyttä sivun yl...

Vaikuta vesiin > Yhteystiedot

1
2
3
4
...
10
Siirry seuraavalle hakutulossivulle Siirry viimeiselle hakutulossivulle