Paholammin tuulivoimapuisto, Kankaanpää

Hankkeesta vastaavana toimijana NEOEN Renewables Finland Oy suunnittelee Paholammin tuulipuistoa Kankaanpään alueelle.

Neoen Oy on toimittanut Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointiohjelman (YVA-ohjelma) Paholammin tuulivoimahankkeesta. Hankealueelle suunnitellaan enintään kuuden (6) uuden tuulivoimalan rakentamista, joissa voimaloiden nimellisteho on enintään 3-10 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.

Hankealue sijaitsee Kankaanpään kaupungin pohjoisosassa, noin kaksi kilometriä Honkajoen taajaman eteläpuolella. Hankealueen pinta-ala on noin 715 hehtaaria ja se on pääosin metsätalous- ja viljelykäytössä ja on yksityisessä maanomistuksessa. Alueelle sijoittuu myös tiestöä ja Paholamminkeitaan turvetuotantoalue. Hankealueen länsipuolella sijaitsee Kankaanpääntie (kt 44). Välittömästi alueen itäpuolella sijaitsee Kirkkokallion toiminnassa oleva tuulipuisto.

Tuulipuiston toteutusvaihtoehdot

VE 0  Uusia tuulivoimaloita ei toteuteta, vastaava sähkömäärä tuotetaan muilla keinoilla.

VE 1  Hankealueelle rakennetaan yhteensä enintään 6 uutta tuulivoimalaa. Voimaloiden nimellisteho on 5-10 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä.

VE 2  Hankealueelle rakennetaan yhteensä enintään 6 uutta tuulivoimalaa. Voimaloiden nimellisteho on 3-6 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 250 metriä.

Sähkönsiirron toteutusvaihtoehdot

VE 1  7,5 km pituinen kaapelireitti hankealueelta itään.

VE 2  8 km pituinen kaapelireitti hankealueelta koilliseen

VE 3  14,3 km pituinen kaapelireitti hankealueelta koilliseen ja edelleen luoteeseen.

Arviointiohjelma

Sivun lyhytosoite: www.ymparisto.fi/paholammintuulivoimapuistoYVA

Arviointiselostus

(Täydennetään myöhemmin)

  • YVA-selostus 
  • Kuulutus YVA-selostus 
  • Lausuntopyyntö YVA-selostus 
  • Kuulutus- ja lausuntopyyntö YVA-selostus 
  • Mielipidelomake YVA-selostus 
  • Yhteysviranomaisen perusteltu päätelmä
Julkaistu 4.5.2021 klo 10.21, päivitetty 28.7.2021 klo 11.58