Vesienhoidon suunnitteluopas

Opasmateriaali ja taustadokumentit vesienhoidon suunnitteluun vuosille 2016 - 2021

  VHSlogouusi

Vesienhoidon toimenpiteet vuosille 2016 - 2021 
- suunnittelun opastus

Toimenpiteiden suunnittelu on valmisteltu YM:n vetämässä hankkeessa, jossa on ollut mukana laaja joukko eri hallinnonalojen asiantuntijoita.

Toimialakohtaiset ohjeet:

Ympäristötavoitteiden asettaminen:

Muut oppaat:

Vesimuodostumat ja pinta- ja pohjavesien tyypittely ja luokittelu kaudella 2016 - 2021

Muut toimenpideohjelman valmistelua tukeva aineisto:

Viestintä ja sidosryhmäyhteistyö

Linkkejä vesienhoitoa tukeviin hankkeisiin

Muuta aiheesta

Julkaistu 30.8.2013 klo 12.33, päivitetty 6.4.2016 klo 12.55