Vaasan satamatie, Vaasa ja Mustasaari

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

YVA-menettely koskee Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen liikenne – ja infrastruktuurivastuualueen suunnittelemaa Vaasan satamatieyhteyttä Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan alueilla. Vaasan satamatiehankkeen tavoitteena on löytää nykyistä toimivampi yhteys Vaasan satamaan ja näin kehittää Vaasan seudun logistista järjestelmää. Tarkoituksena on luoda tieyhteys, joka kytkee tehokkaasti Vaskiluodon sataman ja logistiikkakeskuksen toisiinsa, ja samalla valtakunnan päätieverkkoon, valtateihin 3 ja 8. Osana suunnittelua on laadittu lain ympäristövaikutusten arvioinnista (468/1994) mukaisesti arviointiohjelma, joka on suunnitelma tarvittavista selvityksistä ja arviointimenettelyn järjestämisestä.

ARVIOINTIOHJELMA

Nähtävillä:

Kuulutus ja ohjelma hankkeen vaikutusten arvioinnista ovat virka-aikana nähtävillä 21.1.2015 – 17.3.2015

  • Vaasan kaupungin virallisella ilmoitustaululla kansalaisinfossa osoitteessa Kirjastonkatu 13 ja
  • Mustasaaren kunnan virallisella ilmoitustaululla osoitteessa Keskustie 4.

Kuulutus ja arviointiohjelma toimitetaan yleisön nähtäville kuulutusajaksi myös

  • Mustasaaren pääkirjastoon, Koulutie 1.

Mielipiteen esittäminen: 

Kaikki asiasta kiinnostuneet voivat esittää arviointiohjelmasta mielipiteensä. Kirjalliset kannanotot on toimitettava viimeistään 17.3.2015 osoitteeseen: Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus, PL 262, 65101 VAASA tai sähköpostitse osoitteeseen: kirjaamo.etela-pohjanmaa@ely-keskus.fi

Hankkeessa yhteysviranomaisena toimivan Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristövastuualueen lausunto arviointiohjelmasta on nähtävillä viimeistään yhden kuukauden kuluttua lausuntojen antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Lausunto on nähtävillä samoissa paikoissa kuin arviointiohjelmakin.

Yleisötilaisuus:

Arviointiohjelmaa koskevat kaikille avoimet yleisötilaisuudet pidetään keskiviikkona 28.1.2015 Sulvan nuorisoseurantalolla osoitteessa Himisbackvägen 1 ja torstaina 29.1.2015 Vaasa-opiston auditoriossa osoitteessa Opistokatu 1. Yleisötilaisuudet pidetään ns. ”avoimet ovet” -periaatteella ja paikan päälle voi tulla milloin tahansa klo 17.00–20.00 välisenä aikana, hankkeen lyhyt esittely pidetään klo 17.30. Tilaisuuksissa on mahdollista tutustua hankkeen suunnittelu- ja YVA- aineistoon ja keskustella YVA-menettelyn yhteysviranomaisen, hankkeesta vastaavan ja hankkeen suunnittelijoiden kanssa.

ARVIOINTISELOSTUS

  • Arviointiselostus
  • Kuulutus arviointiselostuksesta
  • Lausuntopyyntö arviointiselostuksesta
  • Yhteysviranomaisen lausunto arviointiselostuksesta

Nähtävillä:

Mielipiteen esittäminen:

Yleisötilaisuus:

Julkaistu 13.1.2014 klo 12.30, päivitetty 17.4.2015 klo 12.35