Tietoa yhdyskuntarakenteesta

Albergan-esplanadi.jpg
Kuva: Panu Söderström
 

 

Yhdyskuntarakenteen tutkimuksessa tarkastellaan asuntojen, työpaikkojen, palvelujen ja viheralueiden sekä niiden välisten yhteyksien ja teknisen huollon verkostojen muodostamaa fyysistä ja toiminnallista kokonaisuutta.Yhdyskuntarakenteen tutkimuksessa ja seurannassa pyritään saamaan kokonaiskuva yhdyskuntarakenteen tilasta ja kehityssuunnista.

Paikkatietoaineistot yhdyskuntarakenteen tutkimuksen apuna

Suomen ympäristökeskuksessa on kehitetty yhdyskuntarakenteen tutkimusta ja seurantaa palveleva tietojärjestelmä, yhdyskuntarakenteen seurantajärjestelmä (YKR). Siihen on yhteistyössä Tilastokeskuksen kanssa koottu yhdyskuntarakenteen eri ominaisuuksia kuvaava valtakunnallinen paikkatietoaineisto. Järjestelmän pohjalta on erilaisissa tutkimushankkeissa lisäksi tuotettu erilaisia yhdyskuntarakennetta kuvaavia aluejakoja, joiden avulla pystytään tuottamaan tietoa yhdyskuntarakenteessa tapahtuvista muutoksista Suomessa alueelliseti ja ajallisesti vertailukelpoisella tavalla. Tutkimuksen ja seurannan lisäksi aineistoja voidaan hyödyntää maankäytön ja liikenteen suunnittelussa.

Tälle sivustolle on koottu tutkimustietoa yhdyskuntarakenteen eri osa-alueista sekä tietoa yhdyskuntarakenteen tutkimuksen lähtöaineistoista.

 

Lisätietoja

Erikoistutkija Mika Ristimäki, Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ryhmäpäällikkö Kari Oinonen, Suomen ympäristökeskus SYKE
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Neuvotteleva virkamies Olli Maijala, ympäristöministeriö
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Ylitarkastaja Juha Nurmi, ympäristöministeriö
etunimi.sukunimi@ymparisto.fi

Tiedotteet

RSS
  • Kaupungistumisen hyötyjen edellytyksenä täydennysrakentamisen tehostaminen 8.3.2017
    Suomen kaupunkiseuduilla tulisi edelleen tehostaa täydennysrakentamista, jotta yhdyskuntarakenteen hajautumiskehitys ei lähtisi uudestaan käyntiin nousukauden koittaessa. Tämä selviää tuoreesta Suomen ympäristökeskuksen tutkimuksesta, jossa on analysoitu 14 kaupunkiseudun tavoitteita sekä toteutuneita ja suunniteltuja kehityshankkeita.
  • Väestömäärä takaa taajaman palvelut 29.8.2016
    Alakoulu, kirjasto ja päivittäistavarakauppa ovat edelleen aitoja lähipalveluita. Niitä löytyy suurimmasta osasta pieniä 200–500 asukkaan taajamia. Sen sijaan yläkoulu ja apteekki yleistyvät vasta yli 1 000 asukkaan ja Alko ja lukio yli 3 000 asukkaan taajamissa, selviää tuoreesta SYKEn raportista.
  • SYKEssä arvioidaan kaupunkiseutujen yhdyskuntarakenteen tulevaisuutta — ensimmäiset tulokset Riihimäeltä 14.4.2016
    Riihimäen keskustalla on potentiaalia toimia pienen kaupungin omaleimaisena keskuksena. Ongelmia aiheuttavat viihtyisän kaupunkiympäristön kannalta ylimitoitetut liikennealueet sekä keskustakortteleiden liikeyritysten hankala kilpailutilanne läheisen kauppakeskuksen kanssa. Riihimäen tilannetta on analysoitu Suomen ympäristökeskuksessa osana laajaa yhdyskuntarakenteen tulevaisuushanketta.
Lisää tiedotteita
Julkaistu 17.9.2013 klo 11.21, päivitetty 8.3.2017 klo 7.43