Valtatie 12 parantaminen välillä Alasjärvi-Huutijärvi

Hankkeesta vastaava Pirkanmaan ELY-keskus, liikenne- ja infrastruktuuri -vastuualue
Yhteyshenkilö Tero Haarajärvi, p. 0295 036 223, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Konsultti Ramboll Finland Oy
Yhteyshenkilö Jari Mannila, p. 020 755 6459, etunimi.sukunimi@ramboll.fi
Yhteysviranomainen Pirkanmaan ELY-keskus, ympäristö- ja luonnonvarat -vastuualue
Yhteyshenkilö Leena Ivalo, puh. 0295 036 000, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi
Tila Vireillä

Pirkanmaan ELY-keskuksen liikenne ja infrastruktuuri -vastuualue suunnittelee Valtatie 12 parantamista välillä Alasjärvi–Huutijärvi noin 15 kilometrin matkalta Tampereen ja Kangasalan välillä.

Arvioitavat vaihtoehdot

 

Vaihtoehto 0+. Valtatie 12 säilyy nykyisellään. Nopeusrajoitukset ovat välillä 70–100 km/h. Nykyistä valtatieltä kehitetään toteuttamalla Lamminrahkan eritasoliittymä Kangasalle.

Vaihtoehto 1. Valtatie 12 on kapea nelikaistainen. Valtatiellä on kaksi ajokaistaa suuntaansa ja eri suuntaan menevät kaistat on erotettu toisistaan keskikaiteella. Mitoitusnopeus on 100 km/h.

Vaihtoehto 2. Valtatie 12 toteutetaan nelikaistaisena. Valtatiellä on kaksi ajokaistaa suuntaansa ja eri suuntaan menevät kaistat on erotettu välialueella toisistaan. Mitoitusnopeus on 100 km/h.

Vaihtoehdot Kirkkojärven Natura-alueen kohdalla

VE0+. Valtatie säilyy nykyisellään eli kaksikaistaisena ja samoin Kangasalan eritasoliittymä.

VEA.  Valtatie levenee (2+2 ja keskikaista) nykyisen tien molemmille puolille. Kangasalan eritasoliittymää muutetaan.

VEB.  Valtatie levenee (2+2 ja keskikaista) Kirkkojärven puolelle. Kangasalan eritasoliittymää muutetaan.

 

Hankkeesta vastaava on Pirkanmaan ELY-keskus, liikenne ja infrastruktuuri
-vastuualue
. Yhteyshenkilö on Tero Haarajärvi, p. 0295 036 223, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi. YVA-ohjelman on laatinut hankkeesta vastaavan toimeksiannosta Ramboll Finland Oy. Yhteyshenkilö on Jari Mannila p. 020 755 6459, etunimi.sukunimi@ramboll.fi.

YVA-menettelyn yhteysviranomainen on Pirkanmaan ELY-keskus, ympäristö ja luonnonvarat -vastuualue. Yhteyshenkilö on Leena Ivalo, p. 0295 036 000, etunimi.sukunimi@ely-keskus.fi

Arviointiohjelma on yleisön nähtävillä 9.6.–7.8.2015 Tampereen palvelupiste Frenckell, Frenckellinaukio 2 B ja Kangasalan tekninen keskus, asiakaspalvelupiste, Urheilutie 13 (9.6.–5.7., 1.–7.8.2015) ja Pääkirjasto (6.–31.7.2015), Keskusaukio 2.

Lisäksi arviointiohjelma on luettavissa Tampereen pääkirjasto Metso, Pirkankatu 2 ja lukusali Frenckell, Puutarhakatu 1, Kaukajärven kirjasto, Käätykatu 6 sekä kirjastoautot; Kangasalan pääkirjasto ja Vatialan kirjasto, Vatialantie 2 B ja kirjastoauto sekä Pirkanmaan ELY-keskus, Yliopistonkatu 38, Tampere sekä Internet-sivuilla www.ymparisto.fi/vt12-alasjarvi-huutijarviYVA.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta järjestetään kaikille avoin yleisötilaisuus tiistaina 16.6.2015 Pitkäjärven koululla klo 18–20, Vatialantie 4 A, Kangasala.

Yhteysviranomaisen lausunto arviointiohjelmasta tulee nähtäville ja luettavaksi edellä mainittuihin paikkoihin syyskuussa 2015 ja ympäristöhallinnon Internet-sivuille. Ympäristövaikutusten arviointiohjelmasta voi esittää kirjallisia mielipiteitä 7.8.2015 mennessä osoitteella kirjaamo.pirkanmaa@ely-keskus.fi tai Pirkan­maan ELY-keskus, PL 297, 33101 TAMPERE.

Kuulutus

Tiedoksi

Lausuntopyyntö

Mielipidelomake

Valtatie 12 parantaminen välillä Alasjärvi–Huutijärvi, YVA-ohjelma (pdf, 5 mt)

Muistio yleisötilaisuudesta 16.6.2015

Yhteysviranomaisen lausunto Valtatie 12 parantamista välillä Alasjärvi–Huutijärvi -hankkeen arviointiohjelmasta (osa 1) yhteenveto lausunnoista (osa 2) ja yhteenveto mielipiteistä (osa 3) (8.9.2015)

 

Julkaistu 3.6.2015 klo 13.29, päivitetty 16.9.2015 klo 18.55

Aihealue:
Julkaisija: