Envor Pori Oy:n biokaasulaitoshanke, Pori

+ Näytä tiedot

Hankkeen yhteystiedot

Hankkeen tavoitteena on rakentaa Porin veden Luotsinmäen keskuspuhdistamon yhteyteen biokaasulaitos. Biokaasulaitoksen vuosikapasiteetti on 30 000 tonnia biohajoavaa ainesta (TS n. 22 %) ja laitoksella käsitellään keskuspuhdistamon prosessissa muodostuvia jätevedenpuhdistamon lietteitä.  Biokaasulaitoksen toiminta perustuu mädätykseen. Prosessissa jätevesiliete mädätetään ja prosessin lopputuotteena syntyy biokaasua ja maanparannustuotetta. Biokaasu jalostetaan liikennepolttoaineeksi ja sitä voidaan hyödyntää myös energiantuotantoon. Biokaasulaitoksen kaasuntuotto on noin 3 milj.m3/a ja laitoksen tuottama vuotuinen energiamäärä on 24 500 MWh. Laitoksen käyttöaika on noin 8 760 tuntia/vuosi.  Laitoksen on suunniteltu sijoittuvan Porin veden Luotsinmäen keskuspuhdistamon välittömään läheisyyteen Porin kaupungin omistaman kiinteistön lännen puoleiselle laidalle.

Arviointiselostuksessa on tutkittu uutena toteuttamisvaihtoehtona (VE2) myös biokaasulaitoksen rakentamista kapasiteetiltaan 50 000 tn/v suuruiseksi. Tällöin laitoksessa voitaisiin käsitellä Luotsinmäen puhdistamolietteiden lisäksi myös rasvajätteitä, elintarviketeollisuuden lietteitä, eläintenlantaa, biojätteitä, muiden jätevedenpuhdistamoiden lietteitä sekä peltobiomassaa.

ARVIOINTIOHJELMA

ARVIOINTISELOSTUS

Nähtävillä:

Arviointiselostus on nähtävänä 22.5.2018 – 31.7.2018 seuraavasti:
Porin kaupungin ympäristövirasto, os. Valtakatu 11, Pori
Porin kaupunkisuunnittelu, os. Valtakatu 4, Pori
Teknisen palvelukeskuksen palvelupiste Porina, os. Yrjönkatu 6 B, Pori
Porin pääkirjasto, os. Gallen-Kallelankatu 12, Pori

Mielipiteen esittäminen:

Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukseen 31.7.2018 mennessä os. Itsenäisyydenaukio 2, Turku, tai PL 523, 20101 Turku, tai sähköpostitse kirjaamo.varsinais-suomi@ely-keskus.fi.

Yleisötilaisuus:

Hanketta ja arviointiselostusta esitellään yleisölle tiistaina 29.5.2018 klo 18:00 alkaen Porin yliopistokeskuksessa, os. Pohjoisranta 11 A, Pori.

 

Tämän sivun lyhytosoite on: www.ymparisto.fi/envorgroupporinbklYVA

Julkaistu 24.4.2017 klo 13.04, päivitetty 30.5.2018 klo 15.14