Ylijäämämaiden sijoitusalueet ja alueiden jälkikäyttö uuden Oulun alueella

Hankkeen kuvaus

Oulun alueella syntyy kaupungin omien ja yksityisten rakennushankkeiden myötä vuosittain arviolta 300 000 – 500 000 m3 ylijäämämaita, jotka ovat pääosin routivista tai heikosti kantavista materiaaleista koostuvia maamassoja.  Ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä on tarkasteltu ennakkoon tietyin kriteerein määriteltyjä, eri puolilla uutta Oulua sijaitsevia ylijäämämaiden sijoitusalueita sekä selvitetty sijoittamisen vaikutuksia näillä alueilla ja niiden ympäristössä.  Arvioinnissa on ollut mukana yhteensä 16 eri sijoitusvaihtoehtoa.  Teoreettisena 0-vaihtoehtona on pidetty ennakkoon suunnittelematonta menettelyä ylijäämämaiden sijoittamisessa.

Vaihtoehdot

Ympäristövaikutuksia tarkastellaan arviointiohjelman mukaan 16 eri sijoitusalueen kohdalta.  0-vaihtoehtona voidaan pitää ennakkoon suunnittelematonta menettelyä ylijäämämaiden sijoittamisessa.

Vaihtoehto 0 (VE0): Ylijäämämaiden sijoittamista ei suunnitella kokonaisvaltaisesti, jolloin ylijäämämaiden sijoittamista ei voida ottaa huomioon maankäyttösuunnittelussa.  Ylijäämämaat sijoitetaan hankekohtaisesti.

Vaihtoehto 1 (VE1):  Ympäristövaikutukset arvioidaan 16 sijoitusalueen kohdalla ja alueiden määrää tullaan karsimaan arviointiprosessin myötä.

Julkaistu 11.4.2013 klo 0.00, päivitetty 23.5.2019 klo 16.03

Aihealue: