Hyppää sisältöön

Viiatin tuulivoimahanke, Kurikka, Teuva

Hankkeen kuvaus

YVA-menettely koskee Megatuuli Oy:n Kurikan kaupungin ja osin Teuvan kuntaan sijoittuvaa Viiatin tuulivoimahanketta. Yhtiö suunnittelee hankealueelle enintään 99 tuulivoimalan puistoa, joiden kokonaisteho tulee olemaan voimalatyypistä riippuen noin 300 – 500 MW. Hanke muodostuu tuulivoimalaitoksista perustuksineen, tuulivoimaloiden välisistä huoltoteistä, maahan kaivetuista keski-jännitekaapeleista ja sähköasemista.

Hankkeen vaihtoehdot

Hankkeen toteuttamista varten tarkastellaan kahta vaihtoehtoa. Vertailuvaihtoehtona on ns. 0+ -vaihtoehto, jossa hanke toteutuu kaavoituksen kautta. Toteutusvaihtoehdot eroavat toisistaan aluerajausten ja tuulivoimaloiden määrän osalta.

  • Vaihtoehto 0+, 26 tuulivoimalaa. Rakennetaan neljälle yhteensä 31 km2 kokoiselle tuulivoimaosayleiskaava-alueelle tuulivoimahankkeet, joissa on yhteensä 26 tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on 210 metriä ja yksikköteho noin 3 MW.
  • Vaihtoehto 1, 92 tuulivoimalaa. Rakennetaan noin 93 km2 kokoiselle hankealueelle yhteensä 92 tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 230 metriä ja yksikköteho on noin 3‒5 MW.
  • Vaihtoehto 2, 99 tuulivoimalaa. Rakennetaan noin 101 km2 kokoiselle hankealueelle 99 voimalan tuulivoimalaa. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 230 metriä ja yksikköteho on noin 3‒5 MW.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Luontoselvitykset

Muinaisjäännösinventoinnit

Näkymäalueanalyysit

Melulaskennat

 

Julkaistu 13.2.2015 klo 10.30, päivitetty 22.5.2019 klo 13.43