Osallistuminen vesienhoitoon

Vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta kuultiin vuonna 2018

Vesienhoitosuunnitelmien toinen tarkistamiskierros aloitettiin kuulemalla kansalaisia, viranomaisia, järjestöjä ja yrityksiä vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä, työohjelmasta ja aikataulusta. Saatu palaute otetaan huomioon, kun päivitetään vesienhoitosuunnitelmaa ja toimenpideohjelmaa vuosille 2022-2027.

Palauteyhteenveto:

Kuulemisasiakirja:

Kuulutukset:

 

Vesienhoitosuunnitelma vuosille 2016-2021

Valtioneuvosto hyväksyi 3.12.2015 Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman vuosiksi 2016–2021 yhdessä muiden vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmien kanssa.  Suunnitelman valmistelun aikana kuultiin kansalaisia ja muita tahoja vuosina 2012 ja 2015. Kuulemisissa saatava palaute käsiteltiin ELY-keskusten vesienhoidon yhteistyöryhmissä ja otettiin huomioon valmisteltaessa vesienhoitosuunnitelmaa.

Julkaistu 9.9.2013 klo 12.35, päivitetty 31.10.2018 klo 12.51