Osallistuminen vesienhoitoon

Valtioneuvosto on hyväksynyt Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman 16.12.2021. Hyväksytty suunnitelma löytyy vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset-sivuiltamme.

Ehdotus Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022–2027 oli kuultavana ja kuuleminen päättyi 14.5.2021. Kiitämme tulleesta palautteesta.

Lausuntopalveluun tulleet lausunnot löytyvät palvelusta osoitteesta:

Yhteenveto kuulemispalautteesta Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaehdotuksesta 2022–2027:

Ehdotus vesienhoitosuunnitelmaksi vuosille 2022–2027:

Vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta kuultiin vuonna 2018

Vesienhoitokauden 2022-2027 suunnittelun työohjelmasta ja vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä sekä vesienhoitosuunnitelmaan liittyvän ympäristöselostuksen laadinnasta kuultiin vuonna 2018.

Vuoden 2018 kuulemisaineisto:

Kooste palautteesta:

    Julkaistu 9.9.2013 klo 12.35, päivitetty 17.12.2021 klo 14.00