Hyppää sisältöön

Osallistuminen vesienhoitoon

Ehdotus Vuoksen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosiksi 2022–2027 on kuultavana 2.11.2020–14.5.2021.

Voit antaa palautteesi

  • Lausuntopalvelu.fi kautta (järjestelmä edellyttää kirjautumista)
  • sähköpostilla: kirjaamo.etela-savo(at)ely-keskus.fi
  • kirjeenä: Etelä-Savon ELY-keskuksen kirjaamo, PL 164, 50101 Mikkeli.

Ehdotukset toimenpideohjelmiksi vuosille 2022–2027:

Taustatiedot

Avoimissa ympäristötietojärjestelmissä, raporteissa ja karttapalvelussa on lisää tietoa pinta- ja pohjavesien tilasta, tilaan vaikuttavista tekijöistä ja ympäristötavoitteista sekä toimenpiteistä, joilla vesien tilaa voidaan parantaa. Linkit palveluihin löytyvät alla olevasta osoitteesta:

Vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta kuultiin vuonna 2018

Koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Nyt vesienhoitosuunnitelmia päivitetään hoitokautta 2022–2027 varten. Suunnittelun työohjelmasta ja vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä sekä vesienhoitosuunnitelmaan liittyvän ympäristöselostuksen laadinnasta kuultiin vuonna 2018.

Vuoden 2018 kuulemisaineisto:

Kooste palautteesta:

    Julkaistu 9.9.2013 klo 12.35, päivitetty 21.1.2021 klo 13.47