Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset

Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2016–2021

Vesienhoitosuunnitelma sisältää tiedot alueen vesistöistä, niihin kohdistuvasta kuormituksesta sekä muista ihmisen aiheuttamista vaikutuksista, vesistön ekologisesta tilasta, vesienhoidon tavoitteista sekä tarvittavista vesiensuojelu- ja -hoitotoimista. Valtioneuvosto hyväksyi Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman 3.12.2015.

Rajatonta vesienhoitoa 2016-2021 Tornionjoella. Yhteinen kooste Suomen ja Ruotsin vesienhoitosuunnitelmista:

EDELLINEN VESIENHOITOSUUNNITELMA

Tornionjoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015

 

 

Julkaistu 3.12.2015 klo 14.01, päivitetty 15.10.2018 klo 13.01
Julkaisija: