Osallistuminen vesienhoitoon

Ehdotus vesienhoitosuunnitelmaksi on kuultavana 2.11.2020 – 14.5.2021

Voit antaa palautteesi

  • lausuntopalvelun kautta (järjestelmä edellyttää kirjautumista)
  • sähköpostilla: kirjaamo.pohjois-pohjanmaa(at)ely-keskus.fi
  • kirjeenä: Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen kirjaamo, PL 86, 90101 Oulu.

Toimenpideohjelma

ELY-keskusten yhteistyöryhmät

ELY-keskusten koolle kutsumat vesienhoidon yhteistyöryhmät osallistuvat vesienhoitosuunnitelmien valmisteluun. Ne käsittelevät alueellisia vesienhoidon tavoitteita ja toimenpiteiden toteuttamista.

Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalueella toimivat Pohjois-Pohjanmaan vesien- ja merenhoidon yhteistyöryhmä sekä Kainuun vesienhoidon yhteistyöryhmä. Lisäksi Lapin vesien- ja merenhoidon hoidon yhteistyöryhmä käsittelee asioita, jotka koskevat vesienhoitoalueen Lapin puolelle ulottuvia vesiä.

Kuulemisissa saadut palautteet  

Vesienhoidon keskeisiset kysymykset ja työohjelma 2018

Vesienhoitosuunnitelmien toinen tarkistamiskierros aloitettiin kuulemalla kansalaisia, viranomaisia, järjestöjä ja yrityksiä vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä, työohjelmasta ja aikataulusta. Saatu palaute otetaan huomioon, kun päivitetään vesienhoitosuunnitelmaa ja sen toimenpideohjelmaa vuosille 2022-2027.

Vesienhoitosuunnitelma vuosille 2016-2021

Valtioneuvosto hyväksyi 3.12.2015 Oulujoen-Iijoen  vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman vuosiksi 2016–2021 yhdessä muiden vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmien kanssa.  Suunnitelman valmistelun aikana kuultiin kansalaisia ja muita tahoja vuosina 2012 ja 2015. Kuulemisissa saatava palaute käsiteltiin ELY-keskusten vesienhoidon yhteistyöryhmissä ja otettiin huomioon valmisteltaessa vesienhoitosuunnitelmaa.

Vesienhoidon työohjelma ja keskeiset kysymykset 2012

Vesienhoitosuunnitelmien ensimmäinen päivittäminen aloitettiin kuulemalla kansalaisia, viranomaisia, järjestöjä ja yrityksiä vesienhoidon työohjelmasta, aikataulusta ja keskeisistä kysymyksistä. Kuulemisessa saatu palaute on otettu soveltuvin osin huomioon päivitettäessä vesienhoitosuunnitelmaa ja sen toimenpideohjelmaa.

Julkaistu 3.12.2015 klo 13.56, päivitetty 30.10.2020 klo 14.48