Osallistuminen vesienhoitoon

Vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta kuultiin vuonna 2018

Vesienhoitosuunnitelmien toinen tarkistamiskierros aloitettiin kuulemalla kansalaisia, viranomaisia, järjestöjä ja yrityksiä vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä, työohjelmasta ja aikataulusta. Saatu palaute otetaan huomioon, kun päivitetään vesienhoitosuunnitelmaa ja sen toimenpideohjelmaa vuosille 2022-2027.

Vesienhoitosuunnitelma vuosille 2016-2021

Valtioneuvosto hyväksyi 3.12.2015 Oulujoen-Iijoen  vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman vuosiksi 2016–2021 yhdessä muiden vesienhoitoalueiden vesienhoitosuunnitelmien kanssa.  Suunnitelman valmistelun aikana kuultiin kansalaisia ja muita tahoja vuosina 2012 ja 2015. Kuulemisissa saatava palaute käsiteltiin ELY-keskusten vesienhoidon yhteistyöryhmissä ja otettiin huomioon valmisteltaessa vesienhoitosuunnitelmaa.

Suunnittelun aikana kerätyt palautteet

ELY-keskusten vesienhoidon yhteistyöryhmät

ELY-keskusten koolle kutsumat vesienhoidon yhteistyöryhmät osallistuvat vesienhoitosuunnitelmien valmisteluun. Ne käsittelevät alueellisia vesienhoidon tavoitteita ja toimenpiteiden toteuttamista:

Vesienhoidon työohjelmasta ja keskeisistä kysymyksistä kuultiin edellisen kerran vuonna 2012

Vesienhoitosuunnitelmien ensimmäinen päivittäminen aloitettiin kuulemalla kansalaisia, viranomaisia, järjestöjä ja yrityksiä vesienhoidon työohjelmasta, aikataulusta ja keskeisistä kysymyksistä. Kuulemisessa saatu palaute on otettu soveltuvin osin huomioon päivitettäessä vesienhoitosuunnitelmaa ja sen toimenpideohjelmaa.

Julkaistu 3.12.2015 klo 13.56, päivitetty 17.10.2018 klo 10.19