Osallistuminen vesienhoitoon

Ehdotus Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelmaksi vuosiksi 2022–2027 oli kuultavana 2.11.2020–14.5.2021. Kiitämme tulleesta palautteesta. Yhteenveto kuulemispalautteesta julkaistaan elokuun lopulla 2021.

Ehdotukset toimenpideohjelmiksi:

Vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta kuultiin vuonna 2018

Koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Nyt vesienhoitosuunnitelmia päivitetään hoitokautta 2022–2027 varten. Suunnittelun työohjelmasta ja vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä sekä vesienhoitosuunnitelmaan liittyvän ympäristöselostuksen laadinnasta kuultiin vuonna 2018.

Vuoden 2018 kuulemisaineisto

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen kuulemisaineisto  (doria.fi)

Kooste saadusta palautteesta:

Kuulemispalaute 2018.pdf

 

ELY-keskusten vesienhoidon yhteistyöryhmät

ELY-keskusten koolle kutsumat vesienhoidon yhteistyöryhmät osallistuivat vesienhoitosuunitelmien valmisteluun. Ne jatkavat toimintaansa ja käsittelevät alueellisia vesienhoidon tavoitteita ja toimenpiteiden toteuttamista.

Julkaistu 5.1.2018 klo 12.52, päivitetty 20.5.2021 klo 9.57
Julkaisija: