Hyppää sisältöön

Osallistuminen vesienhoitoon

Vesienhoidon keskeisistä kysymyksistä ja työohjelmasta kuultiin vuonna 2018

Koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Nyt vesienhoitosuunnitelmia päivitetään hoitokautta 2022–2027 varten. Suunnittelun työohjelmasta ja vesienhoitoalueen keskeisistä kysymyksistä sekä vesienhoitosuunnitelmaan liittyvän ympäristöselostuksen laadinnasta kuultiin vuonna 2018.

Kooste saadusta palautteesta:

Kuulemispalaute 2018.pdf

Vuoden 2018 kuulemisaineisto ja kuulutukset

Kymijoen-Suomenlahden vesienhoitoalueen kuulemisaineisto  (doria.fi)

 

ELY-keskusten vesienhoidon yhteistyöryhmät

ELY-keskusten koolle kutsumat vesienhoidon yhteistyöryhmät osallistuivat vesienhoitosuunitelmien valmisteluun. Ne jatkavat toimintaansa ja käsittelevät alueellisia vesienhoidon tavoitteita ja toimenpiteiden toteuttamista.

Julkaistu 5.1.2018 klo 12.52, päivitetty 18.1.2019 klo 12.25
Julkaisija: