Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma ja taustaselvitykset

Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuosiksi 2022–2027

Vesienhoitosuunnitelma sisältää tiedot alueen vesistöistä, niihin kohdistuvasta kuormituksesta sekä muista ihmisen aiheuttamista vaikutuksista, vesistön ekologisesta tilasta, vesienhoidon tavoitteista sekä tarvittavista vesiensuojelu- ja -hoitotoimista. Valtioneuvosto hyväksyi Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelman 16.12.2021.

EDELLISET VESIENHOITOSUUNNITELMAT

Kemijoen vesienhoitoalueen vesienhoitosuunnitelma vuoteen 2015:

Julkaistu 3.12.2015 klo 13.59, päivitetty 10.3.2022 klo 12.57
Julkaisija: