Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Pohjois-Pohjanmaa

Ajankohtaista

  • Kuulemiset  vesienhoitosuunnitelmien, merenhoidon toimenpideohjelman ja tulvariskien hallintasuunnitelmien ehdotuksista päättyivät 14.5.2021. Yhteenvedot palautteesta valmistuivat syyskuun alussa
  • Seuraa Vaikuta vesiin -sivuja

Vesienhoito Pohjois-Pohjanmaalla

Koko Suomen kattavat vesienhoitosuunnitelmat vuoteen 2021 hyväksyttiin valtioneuvostossa vuoden 2015 lopussa. Nyt vesienhoitosuunnitelmat päivitetään vuosia 2022–2027 varten. Taustatietoa vesienhoidosta löydät vesienhoitoalueen sivuilta. Voit myös tarkastella vesikarttaa, johon on koottu tietoa vesien tilasta ja siihen vaikuttavista toiminnoista.

Tavoitteena vesien hyvä tila vuoteen 2021 mennessä

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa jokien, järvien ja rannikkovesien sekä pohjavesien vähintään hyvä tila  sekä samalla estää vesien tilan heikkeneminen.

Vesienhoidon suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa. Suunnittelu toteutetaan laajassa yhteistyössä ja eri tahoja kuullaan useissa vaiheissa suunnittelua.

Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalue koostuu 14 vesistöalueesta ja ulottuu 53 kunnan alueelle pääasiallisesti Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnissa. Alueeseen kuuluu myös osia muutamista Lapin, Keski-Pohjanmaan, Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan kunnista.

Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalue muodostuu pääasiassa Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun ELY-keskusten toimialueista. Lisäksi hoitoalue kattaa osia Lapin ELY-keskuksen toimialueesta ja hyvin pieniä osia Länsi-Suomen, Keski-Suomen, Pohjois-Savon ja Pohjois-Karjalan ELY-keskusten toimialueista. Oulujoen - Iijoen vesienhoitoalueella koordinointivastuu on Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksella. Jokainen ELY-keskus kuitenkin vastaa itse eri tehtävien toteuttamisesta omalla toimialueellaan.

Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue
Oulujoen-Iijoen vesienhoitoalue
Julkaistu 2.1.2018 klo 9.31, päivitetty 3.12.2019 klo 10.55