Vesienhoidon suunnittelu ja yhteistyö - Häme

Ajankohtaista

Tutustu ja vaikuta tulvavahinkojen ehkäisyyn, vesienhoitoon ja merenhoitoon

Vesienhoitosuunnitelmien ja merkittävien tulvariskialueiden ehdotusten kommentointi eli kuuleminen päättyi 9.7.2018. Palautteesta tehdään koosteet, jotka julkaistaan syksyllä 2018. Suunnitelmiin ja ehdotuksiin voi edelleen tutustua Vaikuta vesiin -sivuilla. Seuraava kuuleminen alkaa vuonna 2020.

Vesienhoitosuunnitelmat ja toimenpideohjelma

Vesienhoidon tavoitteena on saavuttaa pinta- ja pohjavesien vähintään hyvä tila sekä samalla estää hyvälaatuisten vesien tilan heikkeneminen.

Vesienhoidon suunnittelu toteutetaan vuorovaikutuksessa vesien käyttäjien ja kansalaisten kanssa. ELY-keskuksen keskeisistä vesien käyttäjistä ja muista toimijoista on koottu yhteistyöryhmä, joka osallistuu vesien hoidon suunnitteluun. Muut alueella toimivat valtion ja kuntien viranomaiset osallistuvat vesienhoitolain mukaiseen vesienhoidon järjestämiseen.

Vesienhoitosuunnitelmat tehdään vesienhoitoalueittain. Häme kuuluu Kymijoen-Suomenlahden ja Kokemäenjoen-Saaristomeren-Selkämeren vesienhoitoalueille. Vesienhoidon suunnittelu etenee kuuden vuoden jaksoissa ja se toteutetaan laajassa yhteistyössä ja eri tahoja kuullaan useissa vaiheissa suunnittelua. Valtioneuvosto hyväksyi vesienhoitosuunnitelmat 3.12.2015.

Vesienhoitosuunnitelmien lisäksi Hämeeseen on laadittu toimenpideohjelma pinta- ja pohjavesille. Toimenpideohjelma on voimassa vuoteen 2021.

Vesienhoitosuunnitelmien päivittämisessä on kuultu kansalaisia, viranomaisia, järjestöjä ja yrityksiä vesienhoitosuunnitelmista sekä toimenpideohjelmasta. Saatu palaute on otettu soveltuvin osin huomioon päivitettäessä vesienhoitosuunnitelmia ja toimenpideohjelmaa. Alla on esitetty Hämettä koskeva kuulemispalaute.

Vesienhoitoalueet Hämeessä

Julkaistu 3.12.2015 klo 14.10, päivitetty 11.7.2018 klo 8.32
Julkaisija: