VELHO 2010 - 2014

Vesien- ja luonnonhoidon alueellinen ja paikallinen toteuttaminen Lounais-Suomen vesistöalueilla eli VELHO

VELHO-hanke on päättynyt! Sivustoa ei enää päivitetä.

Mikäli haluat lisätietoa hankkeeseen liittyvissä asioissa, ota yhteys

  • luonnonhoitoasiat: Iiro Ikonen,  iiro.ikonen(a)ely-keskus.fi 
  • vesienhoitoasiat: Pekka Paavilainen,  pekka.paavilainen(a)ely-keskus.fi

  
Vuoden 2011 alussa käynnistyneessä Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toteuttamassa hankkeessa tavoitteena oli vesien- ja luonnonhoidon yhteistyön ja toimenpiteiden kehittäminen Satakunnassa ja Varsinais-Suomessa. Hankkeen kustannusarvio oli noin kolme miljoonaa euroa ja sen rahoitus tuli EU:n osittain rahoittamasta Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta. Hanketta toteutettiin 30.6.2014 asti.

Viurilanlahti_Sanna_Tikander
Viurilanlahti. Kuva: Sanna Tikander

VELHOn tavoitteena oli kehittää edelleen Satavesi- ja Pro Saaristomeri -yhteistyöohjelmien vesien tilan ja käytön parantamisen toimintaa, laatia hoito- ja käyttösuunnitelmia Natura 2000 -verkostoon kuuluville kosteikko- ja vesistöalueille sekä toteuttaa uudenlaista yleissuunnittelua ruovikkoisilla merenlahdilla. Tavoitteena oli lisäksi sektorirajat ylittävä yhteistyö vesien- ja luonnonhoidon tavoitteiden ja toimenpiteiden yhteensovittamisessa.

Hankkeen erityinen tavoite oli maaseudun elinympäristön laadun, viihtyisyyden ja ihmisten toimintamahdollisuuksien parantaminen ympäristön tilaa ja luontoarvoja vaalimalla. Tavoite oli yhteinen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmalle ja Euroopan unionin vesien- ja luonnonsuojelutavoitteille, joita ohjaavat luonto- ja lintudirektiivi sekä vesipolitiikan puitedirektiivi.

VELHO_ja_EU_logo

Julkaistu 21.8.2013 klo 14.34, päivitetty 23.10.2014 klo 11.18