Västervikin tuulivoimapuisto, Kristiinankaupunki

Hankkeen kuvaus

Triventus Wind Power AB suunnittelee tuulivoimapuiston rakentamista Kristiinankaupungin Västervikiin. Hankealue sijaitsee noin 28 km Kristiinankaupungin keskustasta etelään, valtatie 8 länsipuolella ja Hedenintien sekä Isokärrintien välissä. Hankealueelle suunnitellaan 29- 51 tuulivoimalaa. Hankkeeseen kuuluu lisäksi teitä, maakaapeleita, kytkinasema ja huoltorakennuksia sekä sähkönsiirto.

Hankkeen vaihtoehdot

  • Vaihtoehto 0: Västervikin tuulivoimahanke ja sen liittäminen verkkoon eivät toteudu.
  • Vaihtoehto 1: Rakennetaan enintään 29 tuulivoimalaa joiden teho on noin 3 MW ja kokonaiskorkeus enintään 200 m. Arvioitu sähkön tuotanto on noin 225 000 MWh/vuosi.
  • Vaihtoehto 2: Rakennetaan enintään 51 tuulivoimalaa joiden teho on noin 2 MW ja kokonaiskorkeus enintään 150 m. Arvioitu sähkön tuotanto on noin 240 000 MWh/vuosi.

Sähkönsiirron vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arviointiselostuksessa tullaan arvioimaan viisi hankkeen verkkoliityntävaihtoehtoa. Verkkoliityntä tapahtuu jännitetasolla 110 kV.

  • A. Ilmajohto vedetään hankealueen luoteisosasta pohjoiseen. 2,5 km merikaapeli lasketaan Svisskärsfjärdenin poikki ja jatkuu sen jälkeen ilmajohtona pohjoiseen. Loppumatka Kristiinankaupungin rakennettavalle sähköasemalle kulkee samaa reittiä kuin tuulivoimahankkeiden Lappfjärd ja Lakiakangas sekä Metsälän johdot.
  • B1. Ilmajohto vedetään hankealueen koillisosasta itään Metsälän hankealueelle. Sieltä johto seuraa Metsälän hankkeen johtoa pohjoiseen Lappfjärdin kautta. Johto seuraa jonkin matkaa Fingridin 400 kV johtoa (rakennetaan parhaillaan 220 kV johdon tilalle) ja kääntyy sitten länteen Kristiinankaupungin sähköasemalle.
  • B2. Ilmajohto vedetään hankealueen kaakkoisosasta Metsälän hankealueelle ja sieltä pohjoiseen kuten vaihtoehdossa B1.
  • C1. Ilmajohto seuraa ensin vaihtoehtoa B1 Metsälän hankealueelle ja jatkuu sieltä itään vielä määrittelemättömälle uuden useille tuulivoimatoimijoille yhteisen sähköaseman paikalle 400 kV johdon luona.
  • C2. Ilmajohto seuraa ensin vaihtoehtoa B2 Metsälän hankealueelle ja jatkuu sieltä itään samalle vielä määrittelemättömälle uuden sähköaseman paikalle kuin vaihtoehdossa C1.

Arviointiohjelma

 Arviointiselostus

Liitteet

 

Julkaistu 18.3.2013 klo 0.00, päivitetty 28.5.2019 klo 13.02