Välimaan materiaalitehokkuuskeskus, Oulu

Hankkeen kuvaus

Lassila & Tikanoja Oyj suunnittelee materiaalitehokkuuskeskuksen perustamista Oulun kaupungin Välimaan kiertotalousalueelle Kiiminkiin. Hanke käsittää materiaalien käsittelykentän, loppusijoitusalueen sekä vesienkäsittelyalueen rakentamisen niihin liittyvine tiloineen.

Vaihtoehdot

Tarkasteltavaksi esitetään kahta kapasiteetiltaan toisistaan poikkeavaa vaihtoehtoa sekä ns. nollavaihtoehtoa:

  • Vaihtoehto 0 (VE0): Hankealueelle ei rakenneta suunnitelmien mukaista materiaalitehokkuuskeskusta.
  • Vaihtoehto 1 (VE1): Hankealueelle rakennetaan suunnitelmien mukainen materiaalitehokkuuskeskus. Vastaanotettavien jätteiden ja muiden materiaalien määrä on vuosittain enintään 150 000 tonnia.
  • Vaihtoehto 2 (VE2): Hankealueelle rakennetaan suunnitelmien mukainen materiaalitehokkuuskeskus. Vastaanotettavien jätteiden ja muiden materiaalien määrä on vuosittain enintään 350 000 tonnia.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Julkaistu 5.3.2018 klo 15.50, päivitetty 31.1.2019 klo 19.20