Valtakunnallinen rakennettujen jokien vaelluskalafoorumi

Vaelluskalafoorumin tavoitteena on parantaa tiedonkulkua ja vuorovaikutusta vesivoimayhtiöiden, tutkimuksen ja kalatalousviranomaisen välillä. Se on vapaamuotoinen ja epävirallinen työryhmä, joka toimii keKoski ja kalaporrasskustelualustana vaelluskalojen palauttamisen ja vesivoimatalouden harjoittamisen yhteensovittamisessa. Toiminnallaan vaelluskalafoorumi tukee maa- ja metsätalousministeriön johdolla laaditun ja valtioneuvoston vuonna 2012 hyväksymän kalatiestrategian toteutumista.

Vaelluskalafoorumi on perustettu vuonna 2010 ja se kokoontuu 1–2 kertaa vuodessa eri puolella Suomea. Lisäksi foorumin puitteissa järjestetään noin joka toinen vuosi avoin yleisötilaisuus, mikä on tarkoitettu laajasti vaelluskalakantojen elvyttämisestä kiinnostuneelle yleisölle. Säännöllisten kokoontumisten esitykset ovat vapaasti ladattavissa tällä nettisivulla.

Vaelluskalafoorumiin kutsutaan eri organisaatioiden edustajia tarpeen mukaan. Kokouksien osallistumiskuluista vastaavat edustajien omat organisaatiot. Kokousten valmistelusta vastaa sihteeri ja suunnitteluryhmä. Edustajien lisäksi kokouksiin kutsutaan vaihtuvien teemojen mukaan eri alojen asiantuntijoita.

Julkaistu 1.10.2013 klo 9.38, päivitetty 29.6.2022 klo 13.53