Vaasan kaupungin ja Mustasaaren kunnan akkutehdashanke, Vaasa ja Mustasaari

Hankkeen kuvaus

Hankkeessa tutkitaan mahdollisuutta sijoittaa Vaasan seudulle litiumioniakkuja valmistavien akkutehtaiden kokonaisuus. Valmistavia tehtaita on tarkastelussa kaksi, joista toinen sijaitsee saman teollisuusalueen Vaasan puoleisella osalla ja toinen Mustasaaren puoleisella osalla. Toteutusvaihtoehdosta riippuen tehtaat tuottavat vuosittain yhteensä 300 000-800 000 akkua, joka vastaa energiakapasiteetiltaan 50–100 GWh:n edestä akkuihin varattavaa sähköenergiaa. Suunnittelualue sijaitsee valtatien 3 läheisyydessä, Vaasan lentokentän ja rautatieyhteyden rajaamana noin 12 km Vaasan keskustasta kaakkoon.

Hankkeen vaihtoehdot

Tarkasteltavana on niin kutsutun nollavaihtoehdon lisäksi kolme varsinaista toteutusvaihtoehtoa.

  • Vaihtoehto 0: Hanketta ei toteuteta.
  • Vaihtoehto 1: laaja toiminta (maksimikapasiteetti), joka pitää sisällään yhden akkutehtaan Vaasassa (kapasiteetiltaan 70 GWh) ja yhden akkutehtaan Mustasaaressa (30 GWh). Yhteensä akkutehtaiden kapasiteetti on siis 100 GWh. Tehtaat ovat mahdollisimman omavaraisia kemikaalien esivalmistelun suhteen eli akkutehdasalueella tehdään litiointia (katodimateriaalin valmistus) ja elektrolyytin sekoitusta.
  • Vaihtoehto 2: 70 GWh:n akkutehdas Vaasassa ja 30 GWh:n akkutehdas Mustasaaressa (yhteensä 100 GWh eli maksimikapasiteetti). Vaihtoehdossa kemikaalien esivalmistelu on mahdollisimman pitkälle ulkoistettu.
  • Vaihtoehto 3: 35 GWh:n akkutehdas Vaasassa ja 15 GWh:n akkutehdas Mustasaaressa. Kahden tehtaan kokonaiskapasiteetti on siten 50 GWh. Vaihtoehdossa kemikaalien esivalmistelu on mahdollisimman pitkälle ulkoistettu.

Arviointiohjelma

Julkaistu 2.1.2018 klo 10.09, päivitetty 3.8.2022 klo 10.45