Akkumateriaalitehdas Vaasa

Hankkeen kuvaus

Johnson Matthey on toimittanut Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne ja ympäristökeskukselle (ELY-keskus) ympäristövaikutusten arviointimenettelystä (YVA-menettely) annetun lain mukaisen arviointiohjelman Akkumateriaalitehdas Vaasa. Arviointiohjelma on hankkeesta vastaavan laatima suunnitelma hankkeen ympäristövaikutusten arvioinnin toteuttamisesta.

Tehdas on suunniteltu rakennettavaksi Laajametsän alueelle Vaasan lentoaseman itäpuolella sijaitsevalle tontille, noin 8 kilometriä Vaasan keskustasta. Tontin koko on noin 51 hehtaaria. Investoinnin ensimmäisen vaiheen pinta-alatarve on noin 35 hehtaaria.

Tehtaan ensisijainen tuote on katodimateriaali (cathode active material, CAM), markkinointinimeltään eLNO®, jota valmistetaan käytettäväksi uuden sukupolven sähköajoneuvojen akuissa. Arvioitava suunniteltu tuotantokapasiteetti on 30 000 tonnia vuodessa. Teollisuustontti kuitenkin mahdollistaa tuotannon laajentamisen jopa 120 000 tonnia vuodessa asti.

Tuotanto koostuu kahdesta päävaiheesta. Ensimmäisessä vaiheessa tuotetaan pCAM-materiaali (prekursori, precursor cathodic active material), joka on seos metallihydroksideja, ja sivutuotteena natriumsulfaattia. Katodiaktiivimateriaalin (CAM) tuotanto käsittää homogenoinnin, lämpökäsittelyn, kuivatuksen, jauhannan ja pakkauksen. Molemmat prosessivaiheet käyttävät raaka-aineinaan kemikaaleja, joista osa on luokiteltu vaarallisiksi kemikaaleiksi.

Hankkeen vaihtoehdot

Ympäristövaikutusten arvioinnissa tarkastellaan seuraavia vaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto VE0: hanketta ei toteuteta.
  • Vaihtoehto VE1: hanke toteutetaan perustamalla tehdas Laajametsän alueelle Vaasaan.

Arviointiohjelma

 

Julkaistu 10.6.2021 klo 14.12, päivitetty 16.9.2021 klo 9.35