Uusiutuvan energian lupaneuvonta ja yhteyspisteviranomainen

Laki uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja eräistä muista hallinnollisista menettelyistä on osa EU:n uusiutuvista lähteistä peräisin olevan energian käytön edistämistä koskevan ns. RED II-direktiivin kansallista toimeenpanoa. Lain tavoitteena on jouduttaa uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyitä ja eräitä muita hallinnollisia menettelyitä sekä parantaa menettelyihin liittyvän neuvonnan saatavuutta.

Lain mukaan uusiutuvan energian lupa- ja muissa hallinnollisissa menettelyissä tulee tarjota neuvontaa valtakunnallisesti yhdestä pisteestä. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa palvelee valtakunnallinen uusiutuvan energian lupaneuvonta. Lupaneuvonta palvelee yksityishenkilöitä, yrityksiä sekä puolesta asioijia, kuten konsultteja. Neuvontaa annetaan uusiutuvan energian tuottamiseen liittyvien hankkeiden lupia koskeviin kysymyksiin.

Lain soveltamisalaan kuuluvat uusiutuvan energian tuotantolaitosten toimintojen osalta uusiutuvan energian (sähkön, lämmön, jäähdytyksen, biokaasun, biopolttoaineen tai bionesteen) tuotanto sekä biokaasua tuottavassa laitoksessa mädätteen käsittely ja jatkojalostus.

Lain soveltamisalaan kuuluvat seuraavat luvat ja menettelyt

Menettelykäsikirja

Menettelykäsikirja sisältää ohjeistusta kaikille hankekehittäjille uusiutuvan energian tuotantolaitosten lupamenettelyistä ja muista hallinnollisista menettelyistä. Menettelykäsikirja on suunnattu kaikille uusiutuvan energian hankekehittäjille yksittäisestä kansalaisesta suuriin teollisiin toimijoihin. Käsikirja mahdollistaa omatoimisen perehtymisen tarvittaviin lupiin ja ilmoituksiin.

Käsikirja on laadittu laajan viranomaisyhteistyöryhmän, Kuntaliiton ja uusiutuvan energian yhteyspisteviranomaisen yhteistyönä. Käsikirjaa päivitetään lainsäädännön tai ohjeiden muuttuessa.

Sähköinen yhteyspiste

Lain tarkoittamana sähköisenä yhteyspisteenä toimii Työ- ja elinkeinoministeriön Luvat ja valvonta -palvelu.

Luvat ja valvonta -palvelussa luvanhakija voi hoitaa uusiutuvan energian tuotantolaitokseen liittyvää lupa-asiointia yhdestä paikasta. Palvelun kautta luvanhakija voi hakea useiden eri toimivaltaisten viranomaisten vastuulle kuuluvia lupia ja tehdä ilmoituksia. Palvelussa on mahdollista seurata lupa-asioiden käsittelyä ja viestitellä lupa-asian käsittelystä viranomaisten kanssa.

Uusiutuvan energian lupaneuvonnan yhteystiedot

Puhelinnumero ja muut yhteystiedot

Sähköpostiosoite: lupaneuvonta@ely-keskus.fi

Puhelinnumero: 0295 020 920

Puheluihin vastataan ma–pe klo 9–16, pvm/mpm. Huom.! 30.6. -13.8. ma-pe klo 9-15

Julkaistu 28.6.2021 klo 9.41, päivitetty 6.7.2021 klo 13.55