Ympäristötietoa - Uusimaa

Uuttamaata koskevaa alueellista ympäristötietoa on tällä sivulla

Asiointi, luvat ja ympäristövaikutusten arviointi

Luvat, ilmoitukset ja rekisteröinti

Ympäristövaikutusten arviointi

Vesi

Vesitilanne ja ennusteet

Tulviin varautuminen

Tulvariskien hallinta

Pintavedet

Pohjavedet

Vesiensuojelu

Vesien käyttö

Luonto

Elinympäristö ja kaavoitus

Yhdyskuntarakenne

Elinympäristö

Kartat ja tilastot

Ympäristön tila

Teemasivut

Julkaistu 3.11.2015 klo 12.11, päivitetty 3.7.2020 klo 10.32
Julkaisija: