Urakkanevan tuulivoimahanke, Ylivieska

Hankkeen kuvaus

Infinergies Finland Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Ylivieskan kaupungin Urakkanevan alueelle. Hankealueelle suunnitellaan yhteensä 9 tuulivoimalan rakentamista. Suunniteltujen tuulivoimaloiden yksikköteho on 3-6 MW, voimaloiden napakorkeus on enintään 180 metriä ja kokonaiskorkeus enintään 250 metriä.

Hankkeen käyttöön rakennetaan sähköasema. Tuulivoimapuiston sähkönsiirto toteutetaan maakaapeleilla, ilmajohtoja ei rakenneta. Tuulivoimapuistossa tuotettu sähkö liitetään valtakunnanverkkoon Uusnivalan sähköasemalla.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Julkaistu 20.9.2016 klo 14.59, päivitetty 27.10.2017 klo 12.44