Uljuan tuulivoimahanke, Siikalatva

Hankkeen kuvaus

ABO Wind Oy suunnittelee tuulivoimapuistoa Siikalatvan kaakkoisosaan, Uljuan alueelle. Hankealueelle suunnitellaan enintään 75 uuden tuulivoimalan rakentamista ja hankealue kattaa enimmillään noin 7 700 hehtaarin laajuisen pinta-alan. Suunniteltujen voimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 300 metriä. Tuulivoimapuistohanke muodostuu hankealueesta ja kolmesta tarkasteltavasta vaihtoehtoisesta sähkönsiirtoreitistä. Tarkasteltavana on kolme hankevaihtoehtoa (VE 1, VE 2 ja VE 3) ja niin kutsuttu VE 0, eli hankkeen toteuttamatta jättäminen.

Osayleiskaavan osallistumis- ja arviointisuunnitelma sekä ympäristövaikutusten arviointisuunnitelma

MRL:n mukainen osallistumis- ja arviointisuunnitelma, johon on liitetty hankevastaavan laatima YVA-suunnitelma, on nähtävillä kuulemista varten 3.2.-4.3.2022 välisenä aikana Siikalatvan ja Pyhännän kunnan virallisilla ilmoitustauluilla ja kirjastoissa.

Yleisötilaisuus

Osayleiskaavaa ja ympäristövaikutusten arviointimenettelyä koskeva yleisötilaisuus järjestetään 8.2.2022 klo 17-19. Tilaisuus järjestetään koronatilanteesta johtuen etäyleisötilaisuutena internetin välityksellä.  

Ennen tapahtumaa:

  • tarkista että internetyhteys toimii
  • käytä Google Chrome -selainta, jos sinulla ei ole Teams-sovellusta
  • tarkista tarvittaessa tietokoneen ääni- ja videoasetukset
  • tapahtuman alkupuolisko koostuu hankkeen esittelystä. Tämän osion ajan yleisön mikit ja videot pidetään mykistettyinä
  • tapahtuman loppuosa on varattu kysymyksille. Pyydä puheenvuoroa käyttämällä ”Nosta käsi”-painiketta. Kun saat puheenvuoron, voit avata mikkisi. Muun ajan pidäthän mikkisi suljettuna
  • kysymyksiä voi lähettää koko tapahtuman ajan myös kirjallisesti viestikenttään kirjoittamalla.

Tilaisuuteen voi osallistua oheisen linkin kautta: Liity tästä

Tilaisuuteen voi lähettää kysymyksiä etukäteen kaavoituksen projektipäällikkö Ville Ahvikolle sähköpostiosoitteeseen ville.ahvikko@fcg.fi.

Mielipiteen esittäminen

Nähtävillä olevaan asiakirjaan voi esittää mielipiteitä nähtävilläoloaikana. Mielipiteet tulee toimittaa 4.3.2022 mennessä joko sähköisesti osoitteeseen siikalatvan.kunta@siikalatva.fi tai postiosoitteeseen Siikalatvan kunta, Pulkkilantie 4, 92600 Pulkkila (kuoreen merkintä kaavoitus/Hannu Komu). 
Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskus toimii menettelyssä YVA-lain tarkoittamana yhteysviranomaisena, jolle Siikalatvan kunta toimittaa mielipiteet ja lausunnot. Yhteysviranomainen ottaa palautteen huomioon antaessaan lausunnon hankkeesta vastaavalle. Pohjois-Pohjanmaan ELY-keskuksen lausunto ympäristövaikutusten arviointisuunnitelmasta on nähtävillä viimeistään kuukauden kuluttua lausunnon antamiseen ja mielipiteiden esittämiseen varatun määräajan päättymisestä. Lausunto on nähtävillä tällä verkkosivulla.

Julkaistu 3.2.2022 klo 0.00, päivitetty 4.4.2022 klo 11.43