Hyppää sisältöön

Vaalan Turkkiselkä tuulivoimahanke, Vaala

Hankkeen kuvaus

Tuulialfa Oy suunnittelee tuulipuiston rakentamista Vaalan kunnan alueelle. Hankealue sijaitsee Vaalan kunnan itäosassa noin 20 kilometrin etäisyydellä Vaalan keskustaajamasta. Hankealueen pinta-ala on noin 37 km2. Alue rajautuu idässä Puolangan ja Paltamon kunnanrajaan. Tuulipuisto tulee koostumaan enintään 63 tuulivoimalasta perustuksineen, niitä yhdistävistä maakaapeleista, tuulipuiston sähköasemista, sähköverkon liittymistä varten tarvittavasta mahdollisesta 110 kV:n ilmajohdosta sekä tuulivoimaloita yhdistävistä huoltoteistä.

Vaihtoehdot

  • Vaihtoehto 0 (VE0): Hanketta ei toteuteta. Tuulipuistoa ei rakenneta.
  • Vaihtoehto 1 (VE1): Hankealueelle sijoitetaan enintään 63 voimalaa. Tuulivoimalat ovat yksikköteholtaan 3,45–8 MW. Tuulivoimaloiden kokonaiskorkeus on enintään 280 metriä.
  • Vaihtoehto 2 (VE2): Hankealueelle sijoitetaan enintään 49 voimalaa. Tuulivoimalat ovat yksikköteholtaan 3,45–8 MW. Tuulivoimaloiden kokonainaiskorkeus on enintään 280 metriä.

Ympäristövaikutusten arviointiohjelmassa tarkastellaan seuraavat vaihtoehdot sähkönsiirrosta:

  • liittyminen hankealueen eteläosan poikki sijoittuvaan Fingridin voimajohtoon (220 kV tai Fingridin suunnittelemaan tulevaan 2 x 110kV)
  • liittyminen Nuojuan sähköasemalla noin 30 kilometrin etäisyydellä.

Arviointiohjelma

Arviointiselostus

Julkaistu 19.2.2019 klo 11.57, päivitetty 22.5.2019 klo 14.36