CrisolteQ Oy:n Regenerointisuolan käsittelylaitos, Tornio

Hankkeen kuvaus

CrisolteQ Oy (jatkossa CrisolteQ) on käynnistänyt ympäristövaikutusten arviointimenettelystä annetun lain mukaisen arviointimenettelyn, jossa selvitetään Outokummun Tornion tehdasalueella sijaitsevan regenerointisakan käsittelylaitoksen toiminnan muutosten ympäristövaikutukset.

Hankkeen tavoitteena on Outokummun terästuotannossa syntyvän regenerointisuolan sisältämien metallien ja sulfaattien talteenotto ja hyötykäyttö. Käsittelylaitos lisää sivutuotevirtojen hyötykäyttöä ja vähentää loppusijoitettavien teollisuuden sivutuotteiden määrää jätelainsäädännön tavoitteiden mukaisesti.

Hankkeen vaihtoehdot

YVA-menettelyssä tarkastellaan seuraavia toteutusvaihtoehtoja:

  • Vaihtoehto 0: Regenerointisuolan käsittelylaitos ei toteudu. Regenerointisuola neutraloidaan kalkilla ja läjitetään Outokummun tehtaan läjitysalueelle.
  • Vaihtoehto 1: Regenerointisuolan käsittelylaitos toimii Tornion tehtaiden alueella. Regenerointisuolaa käsitellään 12 000 t vuodessa. Magnesiumsulfaattia tuotetaan 30 000 m3/a ja nikkelisulfaattia 4 000 m3/a liuoksina.
  • Vaihtoehto 2: Regenerointisuolan käsittelylaitos toimii Tornion tehtaiden alueella. Regenerointisuolaa käsitellään 12 000 t vuodessa. Magnesiumsulfaattiliuos käsitellään vedettömäksi tuotteeksi haihduttamalla ja kalsinoimalla Tornion tehtaiden aluella. Magnesiumsulfaattianhydraattisakkaa tuotetaan 9 000 t/a ja nikkelisulfaattia liuoksena 4 000 m3/a.

Arviointiohjelma

Arviointiohjelman paperiversio on 29.4.2020 – 29.6.2020 luettavissa seuraavissa paikoissa:

  • Tornion kaupungintalo, Asiakaspalvelupiste Kompassi, Suensaarenkatu 4, 95400 Tornio
  • Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Hallituskatu 3 B, Rovaniemi

Arviointiohjelmaan voi tutustua myös Tornion kirjastossa aukioloaikana (Torikatu 2, Tornio).

Yleisötilaisuus

Ohjelman yleisötilaisuus on pidetty 27.5.2020.

Arviointiselostus

Arviointiselostuksen paperiversio on 30.12.2020 -1.3.2021 luettavissa seuraavissa paikoissa:

  • Tornion kaupungintalo, Asiakaspalvelupiste Kompassi, Suensaarenkatu 4,  Tornio
  • Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus (ELY-keskus), Hallituskatu 3 B, Rovaniemi

Arviointiselostukseen voi tutustua myös Tornion kirjastossa , Torikatu 2, Tornio

Yleisötilaisuus

Selostuksen yleisötilaisuus on pidetty 27.1.2021

Yleisötilaisuuden muistio (pdf)

Mielipiteen esittäminen

Arviointiselostuksesta voi esittää mielipiteitä ja antaa lausuntoja kirjallisesti toimittamalla ne viimeistään 1.3.2021 Lapin ELY-keskukseen sähköpostitse: kirjaamo.lappi@ely-keskus.fi tai postitse: Lapin ELY-keskus, PL 8060, 96101 Rovaniemi. Mielipiteissä ja lausunnoissa pyydetään mainitsemaan asian diaarinumero LAPELY/569/2020.

 

Julkaistu 28.4.2020 klo 10.48, päivitetty 17.2.2023 klo 8.55

Julkaisija: