Kristiinankaupungin Tiukan tuulivoimahanke

Hankkeen kuvaus

Nykarleby Vindpark Ab suunnittelee tuulivoimahankkeen rakentamista Kristiinankaupungissa sijaitsevalle Tiukan alueelle. Tavoitteena on toteuttaa alueelle yhdeksän tuulivoimalaa käsittävä tuulivoimapuisto.

Hankkeen vaihtoehdot

Hankkeen ympäristövaikutusten arviointimenettelyssä tarkastellaan yhtä vaihtoehtoa sekä ns. 0-vaihtoehtoa, jossa tuulipuistoa ei rakenneta.

  • Vaihtoehto 0: Vaihtoehdossa 0 Tiukan maatuulivoimapuistoa ei toteuteta. Vaihtoehto toimii arvioinnissa vertailuvaihtoehtona, jossa vastaava sähkömäärä tuotetaan jossain muualla joillain muilla sähköntuotantomenetelmillä.
  • Vaihtoehto 1: Kristiinankaupungin pohjoisosassa sijaitsevalle Tiukan alueelle rakennetaan enintään 9 tuulivoimalan laajuinen maatuulivoimapuisto. Kunkin tuulivoimalan nimellisteho on enintään 5 MW. Arvioitavien tuulivoimaloiden napakorkeus on enintään 140 metriä ja roottorin läpimitta 130 metriä.

Sähkönsiirto

Sähkönsiirron osalta tarkastellaan Tiukan tuulivoimahankkeen kytkemistä Fingrid Oyj:n kantaverkkoon. Tuulivoimalat kytketään toisiinsa 20 kV maakaapelilla, jotka sijoitetaan ensisijaisesti huoltoteiden yhteyteen. Kaapelit johdetaan ja kytketään noin 2,5 kilometrin pituisella maakaapelilla tuulivoimapuistoalueen ulkopuolelle Fingrid Oyj:n voimajohtolinjojen yhteyteen rakennettavaan muuntoasemaan (sähköasemaan), jossa tuulivoimaloiden tuottama teho muunnetaan 110 kV siirtojännitteeseen. Muuntoasema kytketään Fingrid Oyj:n kantaverkkoon.

Arviointiohjelma

 

Julkaistu 29.5.2015 klo 14.04, päivitetty 3.8.2022 klo 10.48