TEHO Plus 2011 - 2014

Ajankohtaista

TEHO Plus -hanke päättyy

TEHO Plus - Maatalouden vesiensuojelun tehostaminen -hankkeen toiminnan painopistealueina ovat olleet maatilakohtainen neuvonta ja kokeilutoiminta, maatalouden ympäristöneuvojien koulutuspaketin luonti ja neuvojakoulutuksen kokeileminen.

TEHO Plus -hankkeessa on tehty ajankohtaisia oppaita ja laskureita viljelijöiden ja neuvojien käyttöön. Maatilan ympäristönhoitoon liittyvät maatilan ympäristökäsikirja ja ympäristötesti sekä muut julkaisut ja laskurit löytyvät hankkeen näiltä sivuilta kohdista ympäristökäsikirja, laskurit ja julkaisusarja.

Hankkeen kokemuksia tilakohtaisesta neuvonnasta ja kokeilutoiminnasta on välitetty taustamateriaaliksi uuden maaseudun kehittämisohjelman valmistelijoille.   Maa- ja metsätalousministeriön sekä ympäristöministeriön rahoittamassa hankkeessa tärkeinä yhteistyökumppaneina ovat olleet viljelijät, joiden kanssa on kehitetty ympäristöneuvontaa ja toteutettu kokeilutoimintaa.

TEHO Plus -hanke päättyy 31.10.2014 runsaan kolmen vuoden toiminnan jälkeen.

Juurikaskasa 201310 ALT nettiin.jpg
Kuva: Aino Launto-Tiuttu

TEHO Plus -hankkeen ja maaseutuverkoston yhteisen tiedotuskierroksen esitysmateriaali löytyy maaseutu.fi -sivuilta.

Alkukesän valtakunnallisen tiedotuskierroksen 16 tilaisuuteen osallistui lähes 500 henkilöä. Tiedotuskierroksella keskusteltiin maatilan ympäristönhoidosta, tulevista korvausjärjestelmistä ja säädöksistä, vesienhoitosuunnitelmista, mallintamisesta ympäristötoimien kustannustehokkuuden arvioinnissa, viljelijäpuheenvuoro maatalouden ympäristönhoidosta, ympäristönhoitoa edistävästä neuvonnasta sekä Maaseutuverkoston ja hankkeiden esittely. Hämeenlinnan tilaisuus videoitiin, joten voit myös kuunnella esitykset.  >>  Tiedotuskierroksen koulutusmateriaali

Oulun tilaisuus 201406nettiin ALT
Kuva: Aino Launto-Tiuttu

TEHO Plus -hankkeen julkaisuja myös ruotsiksi ja loppuraportti englanniksi

Julkaisuja on tehty mm. viherlannoituksesta, luonnon monimuotoisuuden lisäämisestä, maanvuokrauksen ympäristökysymyksistä, kerääjäkasvien viljelystä, esikasviarvoista, ekosysteemipalveluista ja erikoiskasvien viljelykierrosta.  Lisää >> Julkaisusarja
 

Maatilan ympäristökäsikirja ja ympäristötesti

Maatilan ympäristökäsikirja ja ympäristötesti ovat kaikkien käytettävissä >> Ympäristökäsikirja

Käsikirjan valloittavat kuvat nyt saatavilla kuvapankista!

Piirtäjä Ville Heimalan kuvista on saatu paljon hyvää palautetta ja nyt niitä voi käyttää vapaasti maatalouden ympäristönsuojelua edistävissä julkaisuissa. Tarkemmat ohjeet ja linkki kuvapankkiin >> Kuvapankki

TEHO Plus - Maatalouden vesiensuojelun tehostaminen - hanke jatkaa TEHO:n (Tehoa maatalouden vesiensuojeluun 2008-2011) aloittamaa työtä maatalouden vesistö- ja ympäristökuormituksen vähentämiseksi sekä luonnon monimuotoisuuden edistämiseksi.

TEHO Plus on myös Facebookissa! >>TEHO Plus Facebook

TEHO Plus_kylvö
Kuva: Aino Launto-Tiuttu

Julkaistu 16.9.2013 klo 9.14, päivitetty 30.10.2014 klo 9.39