TASO-hanke - Turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelutason kehittäminen

TASO-hankkeessa (2011-2013) kehitettiin turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelua. Hankkeessa tuotettiin tietoa vesistökuormituksesta sekä vesiensuojeluun ja mitoittamiseen liittyviä suosituksia, kehitettiin turvetuotannon ja metsätalouden vesiensuojelun omavalvontaa sekä lisättiin tietoa toimialojen vesiensuojelusta. Hanke toteutettiin pääosin Saarijärven reitillä.

taso-logo_final_RGB_556.jpg

Liitetiedostot

Julkaistu 17.9.2013 klo 14.31, päivitetty 19.12.2014 klo 11.21