Hoppa till huvudinnehåll

Miljösystem och ledning

Miljöledning innebär hantering av verksamheten så att målen för miljöskyddet beaktas i all verksamhet och allt beslutsfattande inom företaget och sammanslutningen. Miljöledning främjar verksamhetens ekoeffektivitet och minskar miljöolägenheterna under tjänsternas och produkternas hela livscykel.

Verktyg för miljöledning 

Miljöledningssystem, -standarder, -indikatorer och -redovisning är praktiska verktyg för miljöledning. De mest kända verktygen för miljöledning är system som bygger på standarden ISO 14001 och EMAS-förordningen.

Med hjälp av ett miljösystem kan organisationen systematiskt beakta miljöfrågorna i all sin verksamhet. Ett fungerande miljösystem hjälper till att identifiera och minska de skadliga miljökonsekvenserna samt minska kostnaderna.

Inom ramen för miljösystemet kan organisationen

  • ställa upp miljömål
  • genomföra ett åtgärdsprogram för att uppnå målen
  • regelbundet följa upp hur målen uppnås och
  • kontinuerligt förbättra miljöeffektiviteten i sin verksamhet genom att ställa upp nya mål.

Den information och de resultat som miljösystemet producerar kan användas i miljörapporter som utarbetas för intressentgrupper och även för myndigheter samt i kommunikation och annan marknadsföring. I miljörapporten redogör organisationen för miljökonsekvenserna av verksamheten för intressentgrupperna.

EMAS-miljösystemet

EMAS lämpar sig för alla typer av organisationer, från små och medelstora företag till den offentliga förvaltningen. EMAS-systemet (the Eco-Management and Audit Scheme) grundar sig på EU:s förordning och består av ett miljöledningssystem som uppfyller kraven i den internationella miljöledningsstandarden ISO 14001 och en miljörapport, dvs. en EMAS-redovisning. En utomstående miljökontrollant bekräftar uppgifterna i EMAS-redovisningen och kontrollerar miljösystemet. Detta ökar trovärdigheten och tillförlitligheten hos uppgifterna i EMAS-redovisningen.

Utgivare

Finlands miljöcentral (Syke)