Hoppa till huvudinnehåll
Tags:
Påverka nu

Havsbaserad vindkraftspark, Litauens ekonomiska zon

En havsbaserad vindkraftspark med kapacitet på cirka 700 MW planeras i Litauens ekonomiska zon.
Projektstatus
Tillstånd: Anhängig
Områden: Utländer, Litauen
Påverka nu: Du kan uttrycka din åsikt nu. Utlåtanden kan framföras senast 5.6.2023.
Ämne: Vindkraft

Litauen underrättade Finland om att förfarandet vid miljökonsekvensbedömning inleds 2021 och Finland svarade att det deltar i förfarandet vid miljökonsekvensbedömning för ett havsbaserat vindkraftverksprojekt på cirka 700 MW i Litauens ekonomiska zon. Projektområdet omfattar en yta på 137,5 kvadratkilometer. Vindkraftsparken planeras utformas med maximalt 90 vindkraftverk. Den installerade effekten för vindkraftverken för projektet förväntas bli cirka 20 MW med en maximal totalhöjd av 350 meter.

Finlands miljöcentral är den behöriga myndigheten för Esbokonventionen i Finland från 1 januari 2023.

Förfarandet vid miljökonsekvensbedömning

MKB-rapporten

 Finlands miljöcentral har mottagit från Litauens miljöministeriet bedömningrapporten på engelska och en sammanfattning på finska. 

Finska myndigheter, allmänheten och organisationer ges möjlighet att lämna synpunkter om bedömningrapporten.

Samrådsdokumenten 5.5.-6.5.2023

MKB-programmet

Finlands svar till Litauen och synpunkter 

Samrådsdokumenten 28.1.-21.2.2022

Projektets kontaktuppgifter
Projektansvarige: Projektansvarig: Litauiska energiministeriet, Jevgenija Jankevič, tel. +370 602 47 359, jevgenija.jankevic@enmin.lt
Kontaktmyndighet: Esbokonventionen: Finlands miljöcentral, överinspektör Laura Aitala-Martesuo, tel. 0295 251 325, laura.aitala-martesuo@syke.fi 

Litauens MKB-förfarandet: Litauens miljöministeriet, Beata Vilimaite Šilobritienė, tel. +370 6458 9487, beata.silobritiene@am.lt
Diarienummer: SYKE/2023/708

Utgivare